FiR 1 -tutkimusreaktori sammutettiin kesällä 2015

Espoon  Otaniemessä sijaitseva tutkimusreaktori oli Suomen ensimmäinen ydinreaktori. Se otettiin käyttöön vuonna 1962. Sitä on käytetty sädehoitoon, tutkimukseen, opetukseen ja isotooppituotantoon, ja sen lämpöteho oli 250 kW.

FiR 1 -tutkimusreaktorin käyttölupa uusittiin vuonna 2011, ja se olisi ollut voimassa 2023 asti. Teknologian Tutkimuskeskus VTT päätti kuitenkin vuonna 2021 poistaa tutkimusreaktorin käytöstä. Käytöstäpoiston ympäristövaikutusten arviointimenettely toteutettiin vuosina 2013-2015. VTT sammutti reaktorin kesällä 2015.

Valtioneuvosto myönsi kesäkuussa 2021 VTT:lle ydinenergialain 20 §:n mukaisen luvan tutkimusreaktorin käytöstäpoistamiseen ja purkamiseen. Käyttöluvassa määritetään ehdot tutkimusreaktorin käytöstäpoistolle ja purkamiselle. 

Lisätietoja: Linda Kumpula