FiR 1 -tutkimusreaktorin purkaminen alkoi kesäkuussa 2023

Espoon Otaniemessä sijaitsevan Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n FiR 1 -tutkimusreaktorin purkaminen alkoi kesäkuussa 2023.
 
Valtioneuvosto myönsi VTT:lle kesäkuussa 2021 ydinenergialain 20 §:n mukaisen käyttöluvan tutkimusreaktorin käytöstäpoistamista ja purkamista varten. Luvassa määritellään ehdot tutkimusreaktorin käytöstäpoistolle ja purkamiselle. Purkamisen jälkeen tutkimusreaktorin tilat vapautuvat muuhun käyttötarkoitukseen. Tutkimusreaktori on ensimmäinen Suomessa purettava ydinlaitos.

VTT valmisteli tutkimusreaktorin käytöstäpoistoa ja purkamista pitkäjänteisesti. Lupahakemusta edelsi VTT:n vuosina 2013–2015 toteuttama ympäristövaikutusten arviointimenettely, johon kuului ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisesti (468/1994) YVA-ohjelma ja -selostus. YVA-ohjelma on hankkeesta vastaavan suunnitelma tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä. YVA-selostus on asiakirja, jossa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä yhtenäinen arvio niiden ympäristövaikutuksista. Työ- ja elinkeinoministeriö antoi vuonna 2014 lausunnon YVA-ohjelmasta ja vuonna 2015 YVA-selostuksesta. 

VTT:llä on sopimus Fortum Power and Heat Oy:n kanssa tutkimusreaktorin purkamisessa syntyvien ydinjätteiden loppusijoittamisesta Loviisan voimalaitoksen laitosalueelle. VTT palautti tutkimusreaktorin käytetyn ydinpolttoaineen Yhdysvaltoihin vuodenvaihteessa 2020-2021.

VTT:n FiR 1 –tutkimusreaktori oli Suomen ensimmäinen ydinreaktori, tutkimusreaktorin lämpöteho oli 250 kW. VTT sammutti reaktorin lopullisesti kesällä 2015. Tutkimusreaktori otettiin käyttöön vuonna 1962, ja sitä käytettiin tutkimukseen, opetukseen, sädehoitoon ja isotooppituotantoon. 

Lisätietoja: Linda Kumpula