Kotoutumispalveluilla tuetaan maahanmuuttajan kotoutumista Suomeen

Kotoutumisen edistämisellä tarkoitetaan kotoutumisen monialaista edistämistä ja tukemista viranomaisten sekä muiden tahojen toimenpiteillä ja palveluilla. Näitä toimenpiteitä ja palveluja järjestetään erityisesti osana kunnallisia peruspalveluja, työ- ja elinkeinohallinnon sekä hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja.

Alkukartoitus palvelutarpeesta ja tietoa Suomesta

Maahanmuuttajan kotoutumista ja työllistymistä edistävien toimenpiteiden ja palveluiden tarve arvioidaan alustavasti alkukartoituksessa. Alkukartoituksen käynnistää joko kunta tai työ- ja elinkeinotoimisto. Kunta tai TE-toimisto voi pyytää hyvinvointialuetta osallistumaan alkukartoituksen laadintaan, jos maahanmuuttajan palvelutarve edellyttää eri viranomaisten palveluiden yhteensovittamista.

Maahanmuuttajille tarjotaan myös perustietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja mahdollisuuksista saada tukea kotoutumiseen ja työllistymiseen. Maahanmuuttajaperheiden vanhemmille annetaan tietoa ja neuvontaa erityisesti perheille suunnatuista palveluista sekä suomalaisen yhteiskunnan perheitä koskevasta lainsäädännöstä ja käytännöistä.

Kotoutumiskoulutukseen kuuluu kielen opetusta ja ammatillista suunnittelua  

Aikuisille maahanmuuttajille järjestetään kotoutumiskoulutuksena

  • suomen tai ruotsin kielen opetusta,
  • tarvittaessa luku- ja kirjoitustaidon opetusta,
  • muuta, maahanmuuttajan yhteiskunnallisia, kulttuurisia ja elämänhallintaan liittyviä valmiuksia edistävää opetusta sekä
  • työelämään ja jatkokoulutukseen pääsyä tukevaa opetusta.

Kotoutumiskoulutukseen voi sisältyä myös aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tutkinnon tunnustamista sekä ammatillista suunnittelua ja uraohjausta. Kotoutumiskoulutus toteutetaan pääasiassa työvoimakoulutuksena.

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutuksesta sekä aikuisten perusopetuksesta.

Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut edistävät maahanmuuttajien työllisyyttä

Maahanmuuttajia motivoidaan ja ohjataan ammatilliseen työvoimakoulutukseen ja omaehtoiseen opiskeluun. Maahanmuuttajia kannustetaan myös yritystoimintaan ja ohjataan seudullisten yrityspalveluiden piiriin.

Erityisiä toimenpiteitä tarvitsevalle maahanmuuttajalle voidaan järjestää tukitoimia. Samoin esimerkiksi alaikäisenä ilman huoltajaa saapuneelle ja oleskeluluvan saaneelle lapselle tai nuorelle voidaan järjestää kotoutumislain mukaisia tukipalveluita.