Tulostavoitteet

Eduskunnan hyväksyttyä valtion talousarvion ministeriö vahvistaa tärkeimmät tavoitteet yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kehitykselle ministeriön toimialalla sekä hallinnonalan ja sen merkittävimpien virastojen ja laitosten toiminnalliselle tuloksellisuudelle. Tulosneuvottelut käydään marras – joulukuun aikana.

Tulossopimuksen budjettivuoden tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan tilinpäätöksessä ja siihen kuuluvassa toimintakertomuksessa. Tulossopimuksen toteutumista arvioidaan ministeriön antamassa tilinpäätöskannanotossa toimintavuotta seuraavan vuoden kesäkuussa sekä puolivuotistoteumaa syksyn tulosneuvottelujen yhteydessä.

Raportointi tulostavoitteiden toteumista tapahtuu lisäksi kaksi kertaa vuodessa Valtiokonttorin ylläpitämän tulostietojärjestelmän avulla.

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteet vuodelle 2019

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteet vuodelle 2018

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteet vuodelle 2017

 

Muualla verkossa