Tulostavoitteet

Eduskunnan hyväksyttyä valtion talousarvion ministeriö vahvistaa tärkeimmät tavoitteet yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kehitykselle ministeriön toimialalla sekä hallinnonalan ja sen merkittävimpien virastojen ja laitosten toiminnalliselle tuloksellisuudelle. Tulosneuvottelut käydään marras – joulukuun aikana.

Tulossopimuksen budjettivuoden tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan tilinpäätöksessä ja siihen kuuluvassa toimintakertomuksessa. Tulossopimuksen toteutumista arvioidaan ministeriön antamassa tilinpäätöskannanotossa toimintavuotta seuraavan vuoden kesäkuussa sekä puolivuotistoteumaa syksyn tulosneuvottelujen yhteydessä.

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteet vuodelle 2024

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteet vuodelle 2023    

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteet vuodelle 2022

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteet vuodelle 2021