Pohjoismainen yhteistyö

Pohjoismainen yhteistyö pyrkii vahvistamaan pohjoismaiden yhteisiä etuja ja arvoja. Virallista pohjoismaista yhteistyötä tehdään Pohjoismaiden neuvostossa ja ministerineuvostossa. 

Pohjoismaiseen yhteistyöhön osallistuvat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti sekä  itsehallintoalueet Ahvenanmaa, Grönlanti ja Färsaaret.

Toiminnan vetovastuu vaihtuu vuosittain. Islanti toimii Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajana vuonna 2019. Islannin painopistealueita ovat nuoret, kestävä matkailu ja meriympäristö. Islannin puheenjohtajuushankkeisiin sisällytetään pohjoismaiset painotukset, jotka liittyvät tasa-arvoon, digitalisaatioon, kestävään kehitykseen ja YK:n kestävyystavoitteisiin.

TEM:n asioita kahdessa ministerineuvostossa 

Työ- ja elinkeinoministeriön pohjoismaiset yhteistyöasiat käsitellään elinkeino-, energia- ja aluepolitiikasta vastaavassa Kestävän kasvun ministerineuvostossa (MR-Tillväxt) sekä työelämäalan ministerineuvostossa (MR-A). Jälkimmäisessä on mukana myös sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita. Ministerit ja virkamiehet tapaavat säännöllisesti maiden välilissä, alueellisissa ja kahdenvälisissä tilaisuuksissa, joissa käsitellään Pohjoismaille ajankohtaisia asioita ja toteutetaan yhteisiä toimia. Lisäksi useilla aloilla tehdään itsenäistä yhteistyötä (esim. Pohjoismaiden investointipankki) sekä yhteistyötä esimerkiksi Baltian ja muiden maiden kanssa.

Ministerineuvostojen alla toimivat virkamieskomiteat, jotka valmistelevat asiat ministereille ja huolehtivat sektorinsa toimien toimeenpanosta ja kehittämisestä. Virkamieskomiteoiden alaisuudessa toimii erikoistuneita pohjoismaisia tutkimuslaitoksia, joiden tutkimuspanoksia hyödynnetään pohjoismaisessa päätöksenteossa. MR-A:n alaisuudessa Helsingissä toimii Pohjoismainen työsuojelukoulutusinstituutti (NIVA).

Työ- ja elinkeinoministeriöstä pohjoismaisessa yhteistyössä ovat mukana alueet ja kasvupalvelut -osasto, innovaatiot ja yritysrahoitusosasto, energiaosasto sekä työllisyys ja toimivat markkinat -osasto.

Lisätietoja:

Riikka Aaltonen (innovaatiot ja yritysrahoitus -osasto)

Kanerva Sunila (energiaosasto)

Hanna-Maria Urjankangas (alueet ja kasvupalvelut -osasto)

Olli Voutilainen (alueet ja kasvupalvelut -osasto)

Lippe Koivuneva (työllisyys ja toimivat markkinat -osasto)

Venja Henningsen (konserniohjausyksikkö)

Muualla verkossa