Pohjoismainen yhteistyö

Pohjoismainen yhteistyö pyrkii vahvistamaan Pohjoismaiden yhteisiä etuja ja arvoja. Virallista pohjoismaista yhteistyötä tehdään Pohjoismaiden neuvostossa ja ministerineuvostossa. Pohjoismaiden ministerineuvosto perustettiin vuonna 1971.

Pohjoismaiseen yhteistyöhön osallistuvat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti sekä  itsehallintoalueet Ahvenanmaa, Grönlanti ja Färsaaret.

Toiminnan vetovastuu vaihtuu vuosittain. Suomi toimi Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajana vuonna 2021. 

TEM:n asioita kahdessa ministerineuvostossa 

Työ- ja elinkeinoministeriön pohjoismaiset yhteistyöasiat käsitellään elinkeino-, energia- ja aluepolitiikasta vastaavassa Kestävän kasvun ministerineuvostossa (MR-Tillväxt) sekä työelämäalan ministerineuvostossa (MR-A). Jälkimmäisessä on mukana myös sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita. Ministerit ja virkamiehet tapaavat säännöllisesti maiden välisissä, alueellisissa ja kahdenvälisissä tilaisuuksissa, joissa käsitellään Pohjoismaille ajankohtaisia asioita ja toteutetaan yhteisiä toimia. Lisäksi useilla aloilla tehdään itsenäistä yhteistyötä (esim. Pohjoismaiden investointipankki) sekä yhteistyötä esimerkiksi Baltian ja muiden maiden kanssa.

Ministerineuvostojen alla toimivat virkamieskomiteat, jotka valmistelevat asiat ministereille ja huolehtivat sektorinsa toimien toimeenpanosta ja kehittämisestä. Virkamieskomiteoiden alaisuudessa toimii erikoistuneita pohjoismaisia tutkimuslaitoksia, joiden tutkimuspanoksia hyödynnetään pohjoismaisessa päätöksenteossa. Työelämäalan ministerineuvoston alaisuudessa Helsingissä toimii Pohjoismainen työsuojelukoulutusinstituutti (NIVA).

Työ- ja elinkeinoministeriöstä pohjoismaisessa yhteistyössä ovat mukana kaikki osastot. Yleiskoordinaatiosta vastaa EU- ja kansainvälisten asioiden yksikkö. 

Lisätietoja:

Mikko Huuskonen (innovaatiot ja yritysrahoitus -osasto)
Maria Kekki (energiaosasto)
Hanna-Maria Urjankangas (alueet ja kasvupalvelut -osasto)
Tallamaria Maunu (työllisyys ja toimivat markkinat -osasto)
Anna Bruun (työvoiman maahanmuutto ja kotouttamisyksikkö)
Tiina Heiskanen (EU- ja kansainvälisten asioiden yksikkö)
Taru Löyttymäki (EU- ja kansainvälisten asioiden yksikkö)

Muualla verkossa