Pohjoismainen yhteistyö

pohjoismaiden lippuja

Pohjoismainen yhteistyö pyrkii vahvistamaan pohjoismaiden yhteisiä etuja ja arvoja. Virallista pohjoismaista yhteistyötä tehdään Pohjoismaiden neuvostossa ja ministerineuvostossa. Pohjoismaiden ministerineuvoston perustamisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 50 vuotta. 

Pohjoismaiseen yhteistyöhön osallistuvat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti sekä  itsehallintoalueet Ahvenanmaa, Grönlanti ja Färsaaret.

Toiminnan vetovastuu vaihtuu vuosittain. Suomi toimii Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajana vuonna 2021. Suomi edistää puheenjohtajakaudellaan vuonna 2019 hyväksyttyä Pohjoismaiden yhteistyön visiota ’Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue 2030 mennessä’. Suomen puheenjohtajakauden painopisteitä on kolme: vihreä, kilpailukykyinen ja sosiaalisesti kestävä Pohjola. Koronaviruspandemia leimaa Suomen puheenjohtajakautta. Pandemian myötä korostuu tarve kehittää pohjoismaista varautumista kriiseihin.

TEM:n asioita kahdessa ministerineuvostossa 

Työ- ja elinkeinoministeriön pohjoismaiset yhteistyöasiat käsitellään elinkeino-, energia- ja aluepolitiikasta vastaavassa Kestävän kasvun ministerineuvostossa (MR-Tillväxt) sekä työelämäalan ministerineuvostossa (MR-A). Jälkimmäisessä on mukana myös sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita. Ministerit ja virkamiehet tapaavat säännöllisesti maiden välisissä, alueellisissa ja kahdenvälisissä tilaisuuksissa, joissa käsitellään Pohjoismaille ajankohtaisia asioita ja toteutetaan yhteisiä toimia. Lisäksi useilla aloilla tehdään itsenäistä yhteistyötä (esim. Pohjoismaiden investointipankki) sekä yhteistyötä esimerkiksi Baltian ja muiden maiden kanssa.

Ministerineuvostojen alla toimivat virkamieskomiteat, jotka valmistelevat asiat ministereille ja huolehtivat sektorinsa toimien toimeenpanosta ja kehittämisestä. Virkamieskomiteoiden alaisuudessa toimii erikoistuneita pohjoismaisia tutkimuslaitoksia, joiden tutkimuspanoksia hyödynnetään pohjoismaisessa päätöksenteossa. Työelämäalan ministerineuvoston alaisuudessa Helsingissä toimii Pohjoismainen työsuojelukoulutusinstituutti (NIVA).

Työ- ja elinkeinoministeriöstä pohjoismaisessa yhteistyössä ovat mukana kaikki osastot. Yleiskoordinaatiosta vastaa EU- ja kansainvälisten asioiden yksikkö. 

Lisätietoja:

Riikka Aaltonen (innovaatiot ja yritysrahoitus -osasto)
Maria Kekki (energiaosasto)
Helinä Yli-Knuutila (alueet ja kasvupalvelut -osasto)
Tallamaria Maunu (työllisyys ja toimivat markkinat -osasto)
Anna Bruun (työvoiman maahanmuutto ja kotouttamisyksikkö)
Tiina Heiskanen (EU- ja kansainvälisten asioiden yksikkö)
Taru Löyttymäki (EU- ja kansainvälisten asioiden yksikkö)

Muualla verkossa