Kaupunkien kehittäminen

Suomi tarvitsee uutta kasvua ja uuden hyvinvoinnin luomista. Kaupungit ovat kansantalouden kasvun vauhdittajia. Samalla kaupungit ovat olennainen osa aluekehittämistä ja ne toimivat vuorovaikutuksessa niitä ympäröivien laajempien toiminnallisten alueiden kanssa.

Kaupunkien vahvuuksia tulee hyödyntää aluekehittämispolitiikan vaikuttavuuden vahvistamiseksi. Suomi on pieni maa, jossa uudistumisen edellytyksenä on kaupunkialueiden ja valtion tavoitteiden suuntaaminen samoihin päämääriin. Se edellyttää kumppanuutta ja tehokasta yhteistä tavoitteiden asettelua.

Kaupunkikehittämistä edistetään sekä EU:n tasolla että kansallisesti erilaisin ohjelmin. Tällä hallituskaudella käynnistetään osana kilpailukyky-kärkihanketta alueelliset innovaatiot ja kokeilut –hanke, jonka puitteissa kaupunkien, kaupunkiverkostojen ja kasvuvyöhykkeiden kanssa solmitaan kasvusopimuksia. Kaupunkeja myös rohkaistaan hakeutumaan aktiivisesti erilaisten EU:n kaupunkikehittämisohjelmien piiriin.

Ministeriöiden kaupunkipoliittisia toimia koordinoi ja kehittää kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmä.

Lisätietoja: Katja Palonen ja Olli Voutilainen