Kysymyksiä ja vastauksia RRF-energiainvestointituesta

Tälle verkkosivulle on koottu kysymyksiä ja vastauksia Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisten energiainvestointitukien hausta. Hakukierroksia on järjestetty yhteensä viisi. Ensimmäinen haku oli auki 20.12.2021–4.3.2022, toinen haku oli auki 15.3.–26.5.2023, kolmas haku oli auki 13.10.–13.11.2023, neljäs REPowerEU-hakukierros oli auki 29.1.-29.2.2024 ja viides hakukierros 15.4.-15.5.2024. Tässä annetut tiedot eivät korvaa tai muuta sitä, mitä asetuksessa, hakukuulutuksessa tai ohjeissa on esitetty.

Yleistä hausta ja hakemisesta

Tuen saaja

Hyväksyttävät kustannukset

Hankkeen muuttuminen

Hankkeen valmistuminen, myöhästyminen, peruuntuminen

Ei merkittävää haittaa -periaate

Liitteet ja niiden sisältö

Arviointikriteerit

Tuettavat hanketyypit ja teknologiat