FI SV EN

TEM-konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

TEM-konserniin kuuluu seitsemän virastoa, 15 ELY-keskusta, 15 TE-toimistoa, viisi yhtiötä ja kolme rahastoa. 

ELY-keskukset
TE-toimistot
ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus)

Virastot:

Energiavirasto
Geologian tutkimuskeskus
Huoltovarmuuskeskus
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Patentti- ja rekisterihallitus
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Yhtiöt:

Finnvera Oyj 
Tesi
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Ilmastorahasto
Työkanava Oy

Rahastot:

Huoltovarmuusrahasto  
Valtiontakuurahasto
Ydinjätehuoltorahasto