TEM-konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

TEM-hallinnonalaan kuuluu 23 tulosohjattua virastoa (mm. 15 ELY-keskusta), joista kahdeksan on tilinpäätöksen laativia kirjanpitoyksikköjä. Lisäksi hallinnonalalla toimii kolme talousarvion ulkopuolista valtion rahastoa sekä kuusi yhtiötä. 

ELY-keskukset
TE-toimistot

Hallinnonalan kirjanpitoyksiköt:

ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus)
Energiavirasto
Geologian tutkimuskeskus
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Patentti- ja rekisterihallitus
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Työ- ja elinkeinoministeriö

Talousarvion ulkopuoliset rahastot:

Huoltovarmuusrahasto  
Valtiontakuurahasto
Valtion ydinjätehuoltorahasto

Yhtiöt:

Finnvera Oyj 
Suomen Lääkekehityskeskus Oy (lisätietojen antajat TEM:stä: Anni Kaukoranta ja Tarja Enala)
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Tesi
Työkanava Oy    
Ilmastorahasto Oy