Luovan talouden edistäminen

Uutta arvonluontia tuottava, luovasta osaamisesta ja luovista aloista syntyvä liiketoiminta (luova talous) voidaan yritystoiminnan ja verkostojen kehittämisen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään: luovat sisällöt, luovat palvelut ja luovat tuotteet sekä kulttuuri. Jaottelu perustuu UNCTAD:n (United Nations Conference on Trade and Development) Creative Economy Networkin jaotteluun, jota on Suomessa käytetty eri yhteyksissä vuodesta 2012 alkaen.
 

Luovat sisällöt

Luovat palvelut

Luovat tuotteet ja kulttuuri

  • Digitaalinen jakelu, alustat
  • Liiketoiminnan skaalautuvuus
  • Kansainvälinen liiketoiminta
  • Poikkitoimialainen liiketoiminta
  • Mikroyrityksistä suuriin yrityksiin

  • Paikalliset ja alueelliset yritykset, alueiden houkuttelevuus, matkailu

Julkaisutoiminta verkossa, radio, televisio, kirjallisuus, lehdet, musiikki, av-ala, peliteollisuus

Muotoilu, arkkitehtuuri, vaatesuunnittelu, mainonta, (markkinointi)viestintä

Festivaalit, tapahtumat, esittävä taide, galleriat, museot, kuvataide ja muu visuaalinen taide, käsi- ja taideteollisuus, jne.

Tapahtuma-alaa onkin tarkasteltava kokonaisuutena, jossa luovien sisältöjen ohella tunnistetaan koko ekosysteemin toimijat. Sisältöjen tuottajien lisäksi tulee huomioida toteuttamiseen tarvittavien toimijoiden rooli. Kaikkien tapahtumien merkitys alueen veto- ja pitovoimaisuudelle sekä rooli matkailun vetovoimatekijänä ja palveluiden tuottajina on merkittävä. Osasta voi kasvaa myös kansain-välisesti tunnistettua ja menestyvää toimintaa.

Luovan talouden liiketoiminta

Luovien alojen yritystoiminnan taloudellista merkitystä on vaikea mitata, koska se on käsitteenä epämääräinen. Toimialaluokitus ei kata niiden yritysten joukkoa, joista arvoketjut ja liiketoiminta-ekosysteemit muodostuvat. Joukkoon kuuluu runsaasti myös muilla kuin nk. luovilla toimialoilla toimivia yrityksiä. Kun puhutaan luovista aloista tai luovan talouden toiminnasta, jää määrittelyjen ulkopuolelle monia arvoketjujen liiketoiminnan kannalta keskeisiä alueita. Tällaisia ovat mm. erilaiset tuotantorakenteet, välittäjätoimijat ja jakeluympäristöt. Toistaiseksi luoviin aloihin ja luovaan talouteen liittyvä tilastotieto kattaa vain sen osuuden yritystoiminnasta jossa luova työ tapahtuu.
 

Lisätietoja:

Petra Tarjanne