Sisämarkkinoiden täytäntöönpanon valvonnan työryhmä SMET

Euroopan komissio perusti vuonna 2020 jäsenvaltioiden ja komission välisen sisämarkkinoiden täytäntöönpanon valvonnan työryhmän, eli SMET-ryhmän (Single Market Enforcement Taskforce). SMET on korkean tason foorumi, jossa komissio ja EU:n jäsenmaat työskentelevät yhdessä.

Työryhmä tarkastelee esimerkiksi kansallisten lakien yhdenmukaisuutta sisämarkkinasääntöjen kanssa ja mahdollista perusteetonta ylisääntelyä. Euroopan komissio ja EU-maiden viranomaiset keskustelevat ryhmässä merkittävimmistä sisämarkkinaesteistä.

SMET-ryhmän tavoitteena on edistää sisämarkkinoiden toimivuutta muun muassa:

  • tunnistamalla esteitä ja poistamalla niitä
  • vahvistamalla sisämarkkinasääntöjen täytäntöönpanoa ja
  • täydentämällä sektorikohtaisten työryhmien toimia sisämarkkinalähtöisellä näkökulmalla

Työryhmä raportoi työstään vuosittain EU:n kilpailukykyneuvostolle ja Euroopan parlamentin sisämarkkinat ja kuluttajansuoja -valiokunnalle (IMCO). Suomen edustajana ryhmässä toimii työ- ja elinkeinoministeriön Yrityslainsäädäntö ja sisämarkkinat -ryhmän ryhmäpäällikkö. SMET-työryhmän työtä valmistelee niin kutsuttu Sherpa-ryhmä.

Komission SMET-sivut

Lisätietoja: Isabella Paju, Niina Etelävuori