EU:n opas tarjoaa yrityksille apua pakkotyön torjuntaan

Pakkotyöllä tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö, joka ei ole vapaaehtoisesti tarjoutunut tekemään kyseistä työtä, pakotetaan siihen rangaistuksen uhalla. Pakkotyö on vakava ongelma ympäri maailman. Yritykset ovat avainasemassa pakkotyön torjunnassa. Tukeakseen yrityksiä pakkotyön tunnistamisessa ja torjunnassa Euroopan komissio on julkaissut heinäkuussa 2021 ohjeet pakkotyön tunnistamiseen. 

EU:n ohjeessa annetaan mahdollisimman konkreettisia neuvoja pakkotyön eri muotojen tunnistamiseen, yrityksien sitoutumisen ja vastuullisuuslinjausten arviointiin sekä mahdollisten riskiarvioiden tekemiseen. EU:n ohjeet ovat yleisluontoiset, eikä niitä ole rajattu koskemaan tiettyjä toimialoja, tuotteita tai maantieteellisiä alueita. 

Ohjeet perustuvat keskeisiin kansainvälisiin, muun muassa YK:n, ILO:n ja OECD:n, ohjeisiin. Ohjeet eivät ole juridisesti sitovat, mutta ne ohjaavat yritysten toimintaa siihen saakka, kunnes mahdolliset uudet lainsäädäntötoimet tulevat voimaan.

Komissio tekee paljon työtä ihmisoikeuksien toteutumisen turvaamiseksi. Pakkotyön torjunta on yksi osa tätä työtä. Yritysten vastuulliset toimitusketjut ovat vahvasti esillä EU:n uudessa kauppastrategiassa, ja komissio valmistelee lainsäädäntöesitystä yritysten asianmukaisen huolellisuuden velvoitteesta. 

Lue lisää:

-   EU komission ohje yrityksille (englanniksi) 
-   Yhteiskuntavastuun ohjeita ja periaatteita