Periaatepäätökset Posiva Oy:n laitoksesta

Valtioneuvosto teki vuonna 2000 periaatepäätöksen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta siten, että laitoksessa voitaisiin käsitellä ja loppusijoittaa Olkiluoto 1 ja 2 sekä Loviisa 1 ja 2 –ydinvoimalaitosyksiköiden käytön aikana käytetty ydinpolttoaine.

Vuonna 2002 valtioneuvosto teki periaatepäätöksen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta laajennettuna siten, että laitoksessa voitaisiin käsitellä ja loppusijoittaa Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön käytetty ydinpolttoaine.

Eduskunta on vahvistanut periaatepäätökset.

Ydinenergialain mukaan periaatepäätös uuden ydinlaitoksen rakentamisesta voidaan tehdä vain, jos laitoksen sijaintikunta on kannattanut laitoksen rakentamista ja että hanke voidaan toteuttaa turvallisesti. Mainitut pääedellytykset täyttyivät, kun sijaintikunta Eurajoki puolsi hanketta ja muun muassa Säteilyturvakeskuksen kanta oli, että laitos on mahdollista rakentaa ja loppusijoitus toteuttaa niin, että turvallisuusvaatimukset täyttyvät.

Lisätietoja: Linda Kumpula