Periaatepäätökset Posiva Oy:n laitoksesta

Valtioneuvosto teki vuonna 2000 periaatepäätöksen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta siten, että laitoksessa voitaisiin käsitellä ja loppusijoittaa Olkiluoto 1 -, Olkiluoto 2 -, Loviisa 1 - ja Loviisa 2 -ydinvoimalaitosyksiköissä syntyvä käytetty ydinpolttoaine.

Vuonna 2002 valtioneuvosto teki periaatepäätöksen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta laajennettuna siten, että laitoksessa voitaisiin käsitellä ja loppusijoittaa Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön käytetty ydinpolttoaine.

Eduskunta on vahvistanut periaatepäätökset.

Ydinenergialain mukaan periaatepäätös voidaan tehdä vain, jos laitoksen sijaintikunta on kannattanut laitoksen rakentamista ja että hanke voidaan toteuttaa turvallisesti. Mainitut pääedellytykset täyttyivät kun sijaintikunta Eurajoki puolsi hanketta ja mm. Säteilyturvakeskuksen kanta oli, että laitos on mahdollista rakentaa ja loppusijoitus toteuttaa niin, että turvallisuusvaatimukset täyttyvät.

Periaatepäätös ei ole lopullinen päätös laitoksen rakentamisesta. Laitoksen rakentamista varten tarvitaan valtioneuvoston myöntämä rakentamislupa. Lupaa on haettava periaatepäätöksen voimassaoloaikana.

Lisätietoja: Linda Kumpula