Ministeriön historiaa

Työ- ja elinkeinoministeriö aloitti toimintansa 1.1.2008. Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmassa 19.4.2007 päätettiin perustaa uusi ministeriö, johon yhdistettiin kauppa- ja teollisuusministeriön tehtävät, työministeriön tehtävät lukuun ottamatta maahanmuutto- ja kotoutusasioita sekä sisäasiainministeriön alueiden ja hallinnon kehittämisosasto lukuun ottamatta alue- ja paikallishallintoyksikköä.

Työ- ja elinkeinoministeriöön siirrettiin vuoden 2012 alussa sisäasiainministeriöstä maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvät tehtävät.

Yhdistettyjen ministeriöiden historiaa

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lokakuun 1. päivänä 1888 toimintansa aloittaneen kauppa- ja teollisuustoimituskunnan tehtävänä oli vastata Suomen suuriruhtinaskunnan asioista, jotka käsittelivät kauppaa, merenkulkua, luotsi- ja majakkalaitoksia sekä merenmittauksia, satamain perustamista ja kulkuväyläin perkauksia, vuori- ja ruukkiliikennettä, sahalaitoksia, myllyjä, tehtaita, ammatteja ja käsitöitä, vesilaitoksien perustamisia, paloviinan ja mallasjuomien valmistamista sekä näiden elinkeinojen verottamista, patenttilaitosta, vakuutuslaitoksia, oppilaitoksia kauppaa, merenkulkua ja teollisuutta varten ynnä kaikenlaisia tarkoituksia varten perustettujen osakeyhtiöiden lailliseksi julistamista.

Kauppa- ja teollisuustoimituskunnan alaisina olivat luotsi- ja majakkalaitoksen ylihallitus, luotsilaitos, teollisuushallitus, Polyteknillinen opisto, teollisuuskoulut, merenkulkukoulut ja kauppakoulut sekä kauppa-asiamiehet.

Marraskuun 27 päivänä 1918 annetulla asetuksella muutettiin toimituskuntien nimet ministeriöksi. Kauppa- ja teollisuustoimituskunnasta tuli kauppa- ja teollisuusministeriö.

Työministeriö

Suomen julkinen työnvälitys alkoi vuonna 1903. Toiminta keskittyi alkuvaiheessa suurimpiin kaupunkeihin, ja valtio korvasi noin puolet töiden järjestämisestä kaupungeille aiheutuneista kustannuksista.

Valtion ohjaus työttömyyden hoidossa vakiintui 1930-luvulla. Keskushallinnossa työvoima-asioita hoidettiin aluksi kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriössä. Sen työvoimaosastosta muodostettiin vuonna 1970 työvoimaministeriö.

Vuonna 1989 ministeriö sai hoidettavakseen myös työlainsäädäntö- ja työsuojeluasiat (jälkimmäiset 1997 saakka) ja samalla ministeriön nimeksi tuli työministeriö. Työministeriön tehtäviin liitettiin myös pakolaisia ja turvapaikanhakijoita sekä maahanmuuttoa koskevat asiat vuonna 1997. Työ- ja elinkeinoministeriön perustamisen yhteydessä pakolaisia ja turvapaikanhakijoita sekä maahanmuuttoa koskevat asiat siirrettiin sisäasianministeriöön.

Sisäasiainministeriön alueiden ja hallinnon kehittämisosasto

Sisäasianministeriö perustettiin vuonna 1869. Ministeriön alueellinen osasto perustettiin vuonna 1984 kun valtioneuvoston suunnitteluosasto siirrettiin ministeriöön. Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmassa päätettiin, että alueiden ja hallinnon kehittämisosasto liitetään työ- ja elinkeinoministeriöön lukuun ottamatta alue- ja paikallishallintoyksikköä, joka siirtyi valtionvarainministeriöön.