Yrityksen toiminnan sääntely

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa omalta osaltaan elinkeinotoiminnan sääntelystä. Tässä osiossa käsitellään yleisiä yritystoiminnan harjoittamisen ehtoja kuten elinkeinotoiminnan vapautta, kaupparekisteriä, yritysten taloudellisen raportoinnin sääntelyä ja teollisoikeuksien suojajärjestelmiä.

Näiden kaikkia yrityksiä koskevien kokonaisuuksien lisäksi TEM vastaa tiettyjen luvanvaraisten elinkeinojen, kuten kiinteistövälitysliikkeiden ja perintätoimen harjoittajien sääntelystä sekä valmismatkojen myyjiä ja majoitusliikkeitä koskevista erityissääntelystä.

Muusta yritysten toimintaa koskevasta sääntelystä löydät tietoa mm. kilpailu ja kuluttajat- osioista, EU:n sisämarkkinat -osioista sekä Suomi.fi –sivustolta.