Loviisan voimalaitos

Kuva Loviisan ydinvoimalaitoksesta

Loviisan ydinvoimalaitosalueella sijaitsee kaksi toiminnassa olevaa ydinvoimalaitosyksikköä. Loviisan ydinvoimalaitosyksiköt omistaa Fortum Power and Heat Oy. Yksiköt otettiin kaupalliseen käyttöön vuosina 1977 ja 1981. Painevesityyppiset reaktorit ovat molemmat sähköteholtaan 507 MW. Laitosalueella sijaitsee lisäksi matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitos ja käytetyn polttoaineen välivarasto. 

Loviisan ydinvoimalaitosyksiköiden nykyiset käyttöluvat päättyvät vuosina 2027 ja 2030. Fortum Power and Heat Oy on aloittanut ympäristövaikutusten arviointimenettelyn vuonna 2020. Menettelyssä tarkastellaan vaihtoehtoja laitosyksiköiden käytön jatkamiselle sekä käytöstä poistamiselle. 

Lisätietoja Loviisan voimalaitoksesta löytyy Fortumin verkkosivuilta.

Lisätietoja: jorma.aurela(at)gov.fi ja jaakko.louvanto(at)gov.fi