Loviisan voimalaitos

Kuva Loviisan ydinvoimalaitoksesta

Loviisan ydinvoimalaitosalueella sijaitsee kaksi toiminnassa olevaa ydinvoimalaitosyksikköä. Loviisan ydinvoimalaitosyksiköt omistaa Fortum Power and Heat Oy. Yksiköt otettiin kaupalliseen käyttöön vuosina 1977 ja 1981. Painevesityyppiset reaktorit ovat molemmat sähköteholtaan 507 MW. Laitosalueella sijaitsee lisäksi matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitos ja käytetyn polttoaineen välivarasto. 

Lisätietoja Loviisan voimalaitoksesta löytyy Fortumin verkkosivuilta.

Fortum on jättänyt oheiset käyttölupahakemukset 18.3.2022 valtioneuvostolle. Alla on TEM:in 4.4.2022 julkaisema kuulutus, jossa ovat ohjeet lausuntojen ja mielipiteiden antamiseksi. Lisäksi mukana on lausuntopalvelussa julkaistu lausuntopyyntö useille viranomaisille ja yhteisöille. 

Linkki tiedotteeseen: Fortum toimitti työ- ja elinkeinoministeriölle selvityksen Loviisan voimalaitoksen ydinpolttoaineen hankinnasta tulevaisuudessa.

Lisätietoja: Jaakko Louvanto