Vanhat hallinnollisen taakan selvitykset

Yritysten hallinnollista taakkaa koskevia selvityksiä on toteutettu standardikustannusmalliin (SCM) perustuvina yrityshaastattelututkimuksina tai kevyempinä yrityskyselyinä.

SCM-menetelmää voidaan hyödyntää esim. lainsäädännön yritysvaikutusarvioinneissa sääntelytaakan ja hallinnollisten kustannusten arviointiin.

Verotus

Arvio verotuksen hallinnollisesta taakasta

Verotilijärjestelmän piiriin kuuluvien tehtävien hallinnolliset kustannukset

Selvityksen liitteet

Pilottiselvitys arvonlisäverolainsäädännön yrityksille aiheuttamista hallinnollisista kustannuksista (2007)

Työnantajana toimiminen

Selvitys yrityksille aiheutuvista hallinnollisista kustannuksista - Työnantajavelvoitteet

Oikaisu eräitä työnantajavelvoitteita koskeviin laskelmiin

Palkkatuen hakemisen ja tilitysten hallinnolliset kustannukset ja taakka

Täydentävä selvitys keskeisten työnantajavelvoitteiden pienyrityksille aiheuttamasta taakasta

Julkiset hankinnat

Arvio julkisten hankintojen taakasta

Selvitys yrityksille aiheutuvista hallinnollisista kustannuksista - Julkiset hankkeet

Taloushallinnon raportointi

Selvitys yrityksille aiheutuvista hallinnollisista kustannuksista - Taloushallinnon raportointi

Ympäristöluvat

Selvitys ympäristölupien hallinnollisesta taakasta

Elintarviketurvallisuus ja laatu

Selvitys elintarviketurvallisuuden hallinnollisesta taakasta

Tilastointi

Tilastoinnin hallinnollinen taakka

Maataloustuet

Selvitys maataloustukien hallinnollisesta taakasta

 

Muita selvityksiä

Delotte (2012):

Selvitys yritysten hallinnollisen taakan kehityksestä

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT (2011):

Selvitys taakan vähentämisen kokonaistaloudellisista vaikutuksista

Ramboll (2010):

Yritysten hallinnollisen taakan kehitys vuonna 2009

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT (2008):

Lainsäädännön hallinnollinen taakka yrityksille - raskaimmat säädösalueet