Koti- ja etämyynti

Kuluttajalle tapahtuvasta koti- ja etämyynnistä säädetään kuluttajasuojalain (38/1978. muut. 1211/2013) 6 luvussa ja oikeusministeriön asetuksessa peruuttamislomakkeesta ja peruuttamisohjeista (110/2014).

 Kuluttaja-asiamies on vahvistanut ohjeet kotimyynnistä. Lisätietoa kuluttajan oikeuksista koti- ja etämyynnissä, kuluttaja-asiamiehen ohjeet ja peruuttamislomake löytyvät Kilpailu ja kuluttajaviraston sivuilta.

Hintamerkinnät

Elinkeinonharjoittajan velvollisuus on merkitä tuotteiden hinnat selkeästi. Määräysten noudattamista valvovat aluehallintovirastot. Lisätietoa löytyy Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilla.

Lisätietoja: Sari Alho