Ulkomaisilla investoinneilla vauhtia kasvuun

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Business Finlandin tehtävänä on Suomeen suuntautuvien ulkomaisten investointien edistäminen. Onnistunut ulkomaisten investointien hankinta edellyttää   

  • yritystoimintaan kannustavaa liiketoimintaympäristöä,
  • aktiivista edistämistyötä,
  • yritysmyönteistä maakuvaa sekä
  • tiivistä yhteistyötä kansallisten ja alueellisten toimijoiden kesken.

Toiminnan lähtökohtana on, että Suomella on tarve hankkia lisää ulkomaisia investointeja ja pääomia tavoitteina erityisesti Suomessa olevan osaamis- ja innovaatiopohjan vahvistaminen sekä uusien työpaikkojen luominen.             

Business Finlandin tehtävänä on hankkia Suomeen ulkomaisia investointeja, pääomasijoituksia ja yrityksiä. Lisäksi toiminnan tavoitteena on vahvistaa osaamiskeskittymiä, työllisyyttä ja yritysten kansainvälistymistä.       

Lisätietoja:

Liisa Lundelin-Nuortio