Ulkomaisilla investoinneilla vauhtia kasvuun

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Business Finlandin tehtävänä on ulkomaisten investointien edistäminen. Onnistunut ulkomaisten investointien hankinta edellyttää:

  • yritystoimintaan kannustavaa liiketoimintaympäristöä,
  • aktiivista edistämistyötä myynnin ja markkinoinnin keinoin,
  • yritysmyönteistä maakuvaa sekä
  • tiivistä yhteistyötä kansallisten ja alueellisten toimijoiden kesken.

Toiminnan lähtökohtana on, että Suomella on tarve hankkia lisää ulkomaisia investointeja ja pääomia tavoitteina tasapainoisempi investointikehitys, Suomessa olevan osaamispohjan vahvistaminen sekä uusien työpaikkojen luominen.

Business Finlandin tehtävänä on hankkia Suomeen ulkomaisia investointeja, pääomasijoituksia ja yrityksiä. Lisäksi toiminnan tavoitteena on vahvistaa osaamiskeskittymiä, lisätä työllisyyttä ja yritysten kansainvälistymistä. 

Lisätietoja:

Mari Hakkarainen