Energiateknologiat

Ilmastonmuutoksen hillintä luo valtavat puhtaiden ratkaisuiden markkinat globaalisti. Myös ilmanlaadun parantaminen ja energiansaannin varmistaminen luovat markkinoita energiateknologioille.

Suomalainen monipuolinen energiajärjestelmä mahdollistaa puhtaisiin ratkaisuihin perustuvien energiateknologioiden syntyä ja kaupallistamista globaaleille markkinoille. Uusien energiateknologioiden kehittäminen ja kansainvälistäminen tuovat merkittäviä mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille ja kasvumahdollisuuksia koko Suomelle.

Suomella on globaalissa mittakaavassa johtavaa osaamista useilla energiateknologioiden osa-alueilla. Biopolttoaineet, bioenergia ja energiatehokkaat lämmitysratkaisut ovat Suomen perinteisiä vahvuuksia. Vahva älykkään energiansiirron ja –käytön osaaminen on yhä merkittävämpi etu digitalisoituvassa maailmassa. Suomella on vahvaa osaamista myös erilaisissa energiantuotannon ratkaisuissa.

Suomalaisten energiateknologiayritysten liiketoimintamahdollisuuksia edistetään muun muassa tutkimus- ja tuotekehitysrahoituksen, vienninedistämistyön ja yhteismarkkinoinnin keinoin. Suomi on myös aktiivinen jäsen erilaisilla teknologiakehitykseen liittyvillä foorumeilla, joita ovat mm. CEM, MI, IEA:n TCP-alustat ja SET Plan. Energiatuet edistävät innovatiivisten teknologioiden demonstrointia kotimaassa.

Työ- ja elinkeinoministeriö

  • Työ- ja elinkeinoministeriö on Suomen edustaja energiateknologioiden kehittämiseen liittyvillä kansainvälisillä foorumeilla.
  • TEM koordinoi monia energiateknologioiden kansainvälistämiseen liittyviä toimenpiteitä.
  • TEM myöntää investointitukia, joista kasvava osa ohjautuu uutta teknologiaa demonstroiviin hankkeisiin.

Business Finland

  • Business Finland voi myöntää rahoitusta uuden energiateknologian kehittämiseen.
  • Business Finland edistää energiateknologioiden kaupallistumista Suomessa ja maailmalla.

Muut ministeriöt ja sidosryhmät

  • Energiateknologioihin liittyvää työtä tehdään vahvassa yhteistyössä eri ministeriöiden, muun muassa ulkoministeriön, ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön kanssa.
  • Energiateknologioiden edistäminen perustuu yhteistyöhön eri sidosryhmien, erityisesti yritysten ja tutkimuslaitosten, kanssa.

Lisätietoja: Pia Kotro, Timo Ritonummi