Yritykset ja ihmisoikeudet

YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet hyväksyttiin vuonna 2011. Periaatteet rakentuvat kolmelle pilarille: valtioiden velvollisuudelle suojella ihmisoikeuksia, yritysten vastuulle kunnioittaa ihmisoikeuksia ja korjaavien toimenpiteiden saatavuudelle. Ajatuksena on, että kukin valtio toimeenpanee periaatteet omalla toiminta-alueellaan.

Suomessa hallitus hyväksyi periaatteita koskevan kansallisen toimeenpanosuunnitelman 17.9.2014. Toimeenpanosuunnitelman mukaisesti Suomessa on:

Toimeenpano-ohjelman toteutus jatkuu valtioneuvostossa.