Tuotteiden ekologinen suunnittelu eli ecodesign

Tuotteiden ekologisella suunnittelulla eli ecodesignilla pyritään varmistamaan, että kuluttajille on tarjolla tuotteita, joiden energiatehokkuus on korkea ja ympäristövaikutus pieni. Ecodesignin vaatimuksilla integroidaan ympäristönäkökohdat ja elinkaariajattelu tuotteiden tuotesuunnitteluvaiheeseen.

Käytännössä Ecodesignin vaatimukset ovat yleensä koskeneet tuotteen käytön aikaista energiankulutusta ja ovat asteittain tiukkenevia.

Jos tuote ei täytä sille asetettuja ecodesign-vaatimuksia, sitä ei saa tuoda markkinoille tai ottaa käyttöön Euroopan unionin alueella.

Sääntely kattaa lukuisia tuoteryhmiä

Ecodesignin puitteista säädetään EU-tasolla ecodesign-direktiivissä ja kansallisella tasolla ekosuunnittelulaissa ja -asetuksessa. Niiden vaatimukset koskevat vain sellaisia tuoteryhmiä, joista on EU:ssa säädetty sitova tuoteryhmäkohtainen ecodesign-säädös. Tuoteryhmäkohtaiset säädökset ovat sellaisenaan voimassa kaikissa jäsenmaissa.

Tuoteryhmäkohtaisia vaatimuksia on annettu useille tuoteryhmille pyykinpesukoneista sähkömoottoreihin. Lisätietoa säädellyistä tuoteryhmistä löytyy ekosuunnittelu.info -sivustolta.

 

Lisätietoja: Pekka Kärpänen