Ydinenergian käytön on oltava turvallista

Ydinenergian käytöstä ei saa aiheutua vahinkoa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle. Tämä ydinenergian käytön keskeinen periaate on kirjattu ydinenergialakiin (990/1987), ja sitä sovelletaan kaikkeen ydinenergian käyttöön Suomessa.

Sähkön tuotanto ydinvoimaloissa perustuu polttoaineen uraanimateriaalin hajoamiseen (fissioreaktio) ydinreaktorissa. Fissioreaktio tuottaa tehokkaasti lämpöä ja kuumentaa reaktorissa olevaa vettä. Veden lämpöenergia otetaan talteen erillisessä turbiinilaitoksessa, jossa se muutetaan sähköksi.

Polttoaineessa syntyvä fissioreaktio on itseään ylläpitävä ketjureaktio. Ydinturvallisuuden valvonnan tärkein tehtävä on huolehtia, että tämä ketjureaktio pysyy kaikissa tilanteissa hallinnassa ja estää siinä syntyvien radioaktiivisten aineiden vahingolliset säteilyvaikutukset. Turvallisuus on tietysti varmistettava myös ydinpolttoaineen käsittelyssä ja kuljetuksessa sekä ydinjätehuollossa.

Ydinturvallisuuden tärkeimmät periaatteet ovat turvallisuus (safety), turvajärjestelyt (security) ja ydinmateriaalivalvonta (safeguards). 
 

Lisätietoja: Jaakko Louvanto, Linda Kumpula