Johto ja organisaatio

Työ- ja elinkeinoministeriön toimintaa johtaa kaksi ministeriä sekä kansliapäällikkö. Ministeriössä on viisi osastoa, jotka vastaavat ministeriön päätehtäväalueita sekä neljä erillisyksikköä.

Osastot ovat: alueet ja kasvupalvelut, energia, innovaatiot ja yritysrahoitus, työllisyys ja toimivat markkinat sekä maahanmuutto ja kotouttaminen. Erillisyksiköt ovat ohjausyksikkö, EU- ja kansainvälisten asioiden yksikkö, henkilöstö- ja hallintoyksikkö sekä viestintäyksikkö.

Ministeriön yhteydessä toimivat lisäksi valtakunnansovittelijan ja yhteistoiminta-asiamiehen toimistot.

TEM:n hallinnonalaan kuuluu kaikkiaan seitsemän virastoa, kuusi yhtiötä, useita valtionapuyhteisöjä ja rahastoja sekä 15 ELY-keskusta ja 15 TE-toimistoa.

Ministeriön organisaatiokaavio

Henkilö- ja tehtävähaku
Johdon valokuvia