Johto ja organisaatio

Työ- ja elinkeinoministeriön toimintaa johtaa viisi ministeriä sekä kansliapäällikkö. Ministeriössä on neljä osastoa, jotka vastaavat ministeriön päätehtäväalueita sekä kuusi yksikköä.

Osastot ovat: alueet ja kasvupalvelut, energia, innovaatiot ja yritysrahoitus sekä työllisyys ja toimivat markkinat. Yksiköt ovat maahanmuutto ja kotouttaminen, ohjausyksikkö, EU- ja kansainvälisten asioiden yksikkö, henkilöstö- ja hallintoyksikkö, viestintäyksikkö sekä sisäinen tarkastus.

Ministeriön yhteydessä toimivat lisäksi valtakunnansovittelijan ja yhteistoiminta-asiamiehen toimistot sekä työneuvosto.

TEM:n hallinnonalaan kuuluu kaikkiaan seitsemän virastoa, kuusi yhtiötä, kolme rahastoa sekä 15 ELY-keskusta ja 15 TE-toimistoa.

Organisaatiokaavio
Henkilö- ja tehtävähaku
Johdon valokuvia