Johto ja organisaatio

Työ- ja elinkeinoministeriön toimintaa johtaa kaksi ministeriä sekä kansliapäällikkö. Ministeriössä on neljä osastoa, jotka vastaavat ministeriön päätehtäväalueita sekä kolme erillisyksikköä.

Osastot ovat: alueet ja kasvupalvelut, energia, innovaatiot ja yritysrahoitus sekä työllisyys ja toimivat markkinat. Erillisyksiköt ovat konserniohjausyksikkö, työvoiman maahanmuutto- ja kotouttamisyksikkö, henkilöstö- ja hallintoyksikkö sekä viestintäyksikkö.

Ministeriön yhteydessä toimivat lisäksi valtakunnansovittelijan ja yhteistoiminta-asiamiehen toimistot.

TEM:n hallinnonalaan kuuluu kaikkiaan seitsemän virastoa, kuusi yhtiötä, useita valtionapuyhteisöjä ja rahastoja sekä 15 ELY-keskusta ja 15 TE-toimistoa.

Ministeriön organisaatiokaavio

Henkilö- ja tehtävähaku
Johdon valokuvia