FI SV EN

Johto ja organisaatio

Työ- ja elinkeinoministeriön toimintaa johtaa kolme ministeriä sekä kansliapäällikkö. Ministeriössä on neljä osastoa, jotka vastaavat ministeriön päätehtäväalueita sekä kolme erillisyksikköä.

Ministeriön yhteydessä toimivat lisäksi valtakunnansovittelijan ja yhteistoiminta-asiamiehen toimistot.

TEM:n hallinnonalaan kuuluu kaikkiaan seitsemän virastoa, kuusi yhtiötä, useita valtionapuyhteisöjä ja rahastoja sekä 15 ELY-keskusta ja 15 TE-toimistoa.

Ministeriön organisaatiokaavio

Henkilö- ja tehtävähaku