Valtiontukien kasautumissääntö

Valtiontukisäännöissä määrätään tuen enimmäismäärästä (euroa) tai enimmäisintensiteetistä (tuen määrä suhteessa tukikelpoisiin kustannuksiin, %). Eri tukien ja tukimuotojen kasautumisen (tukikumulaatio) laskennassa noudatetaan seuraavia perusperiaatteita:

Hankekohtainen kasautumissääntö

Komission hyväksymät ja ryhmäpoikkeusasetuksen mukaiset tuet kasautuvat keskenään. Tuki-intensiteetin laskennassa tulee siis ottaa huomioon kaikki yrityksen saamat valtiontuet kyseiseen hankkeeseen. Yksittäisellä yrityksellä voi kuitenkin olla useita hankkeita, joiden osalta tukikumulaatiota tarkastellaan erikseen.Jos yritykselle myönnetään lisäksi de minimis –tukea samoihin tukikelpoisiin kustannuksiin kuin muuta valtiontukea, tämä ei saa johtaa hankkeen enimmäistukitason ylitykseen.

Yrityskohtainen kasautumissääntö

De minimis –tuet ovat yrityskohtaisia, ja ne  kasautuvat vain yrityksen saamien muiden de minimis-tukien kanssa. Muunlaiset yrityksen saamat valtiontuet eivät siten vaikuta de minimis -enimmäismäärän seurantaan.

Lisätietoja: Elisa FagerströmSamuli Miettinen ja Sissi Kohtala