Valtiontukien kasautumissääntö

Valtiontukisäännöissä määrätään tuen enimmäismäärästä (euroa) tai enimmäisintensiteetistä (tuen määrä suhteessa tukikelpoisiin kustannuksiin, %). Eri tukien ja tukimuotojen kasautumisen (tukikumulaatio) laskennassa noudatetaan seuraavia perusperiaatteita:

Hankekohtainen kasautumissääntö

Komission hyväksymät ja ryhmäpoikkeusasetuksen mukaiset tuet kasautuvat keskenään. Tuki-intensiteetin laskennassa tulee siis ottaa huomioon kaikki yrityksen saamat valtiontuet kyseiseen hankkeeseen. Yksittäisellä yrityksellä voi kuitenkin olla useita hankkeita, joiden osalta tukikumulaatiota tarkastellaan erikseen. Jos yritykselle myönnetään lisäksi de minimis -tukea samoihin tukikelpoisiin kustannuksiin kuin muuta valtiontukea, tämä ei saa johtaa hankkeen enimmäistukitason ylitykseen.

Yrityskohtainen kasautumissääntö

De minimis -tuet ovat yrityskohtaisia, ja ne kasautuvat vain yrityksen saamien muiden de minimis-tukien kanssa. Muunlaiset yrityksen saamat valtiontuet eivät siten vaikuta de minimis -enimmäismäärän seurantaan.

Lisätietoja: Sanna Nyyssölä ja Samuli Miettinen