Kotoutumislain tavoitteena on kaikkien yhdenvertaisuus

Kotoutumislain tavoitteena on edistää maahanmuuttajien mahdollisuutta saavuttaa muun väestön kanssa tasavertainen asema yhteiskunnassa sekä oikeuksien että velvollisuuksien osalta. Kotoutumislaissa säädetään toimenpiteistä ja palveluista, joilla tähän tavoitteeseen pyritään.

Kotoutumislain piiriin kuuluvat Suomeen muuttaneet maahanmuuttajat, jotka eivät ole Suomen kansalaisia, eli ulkomaalaiset ja kansalaisuudettomat henkilöt. Turvapaikanhakijat eivät kuulu kotoutumislain piiriin.

Laissa määritellyt palvelut ja toimenpiteet tukevat kotoutumista

Maahanmuuttajalle tarjotaan erityisesti maassaolon alkuvaiheessa kotoutumista edistäviä ja tukevia toimenpiteitä ja palveluita kuten suomen tai ruotsin kielen opetusta. Lisäksi maahanmuuttajalle tarjotaan tietoa yhteiskunnasta, sen kulttuurista sekä työllistymis- ja koulutusmahdollisuuksista.  

Kotoutumispalvelujen tarjonnan lähtökohtana on maahanmuuttajan yksilöllinen palvelutarve ja perheen tilanne.

Kotoutumislaissa määritellään eri toimijoiden tehtävät

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa kotoutumisen edistämiseen liittyvien asioiden valmistelusta Suomessa kotoutumislain mukaisesti.

Kotoutumislaissa määritellään myös

  • kunnan, työ- ja elinkeinotoimistojen (TE-toimisto) ja hyvinvointialueiden, 
  • ministeriöiden sekä
  • elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskus) ja
  • aluehallintovirastojen (AVI)

tehtävät ja roolit kotoutumisen edistämisessä.

Laki kotoutumisen edistämisestä tuli voimaan 1. syyskuuta vuonna 2011.

Kotoutumislain kokonaisuudistus

Kotoutumisen edistämisestä annettu laki (681/2023) tulee voimaan 1.1.2025 samanaikaisesti TE-palvelujen uudistuksen kanssa. Uusi laki kumoaa samannimisen, voimassa olevan lain.

Lisätietoja: Mira Sinkkonen

Kotoutuminen.fi:ssä avataan lain soveltamista

Voit tutustua aiheeseen tarkemmin työ- ja elinkeinoministeriön kotoutuminen.fi-sivuston  kautta. Kotoutuminen.fi sisältää kotoutumistyötä tekeville ja kotoutumista edistäviä toimia tarjoaville ajantasaista tietoa kotoutumislain soveltamisesta.

Lisätietoja kotoutuminen.fi:stä: Helena Torkko