Uudistuksen vaikutukset kuntien rahoitukseen

TE-palvelut 2024 -uudistuksessa kuntien vastuuta työttömyysturvan rahoituksesta laajennetaan. Laajeneva rahoitusvastuu kompensoidaan kunnille erillisellä valtionosuuden lisäyksellä. Kompensaation taso vastaa kunnille siirtyvän rahoitusvastuun kokonaiskustannusta ja se kohdennetaan kunnille suhteessa työikäiseen väestöön.

Lisäksi kuntien järjestämisvastuulle siirtyvien työvoimapalveluiden rahoitus viedään osaksi kuntien peruspalveluiden valtionosuutta. Työvoimapalveluista muodostuu kunnille uusi valtionosuustehtävä, joihin määrätään täysmääräinen rahoitus. Rahoitus kohdentuu kunnittain työikäisen väestön, työttömyyden ja vieraskielisyyden perusteella. 

Tarkemmat laskentaperusteet sekä kunnittaiset ja kuntaryhmittäiset vaikutukset kuntien talouteen ilmenevät alla olevista laskentataulukosta. Laskelmat on päivitetty hallituksen esityksen mukaisiksi 6.10.2022.


Vanhat laskelmat

Toukokuu 2022


Lisätietoja
Unna Heimberg, unna.heimberg(at)gov.fi (rahoituslaskelmat)
Simo Mentula, simo.mentula(at)gov.fi (työttömyysturvan kustannusarviot)
Ville Heinonen, ville.m.heinonen(at)gov.fi (siirtyvien palveluiden kustannusarviot)