Uudistuksen vaikutukset kuntien rahoitukseen

TE-palvelut 2024 -uudistuksessa kuntien vastuuta työttömyysturvan rahoituksesta laajennetaan. Laajeneva rahoitusvastuu kompensoidaan kunnille erillisellä valtionosuuden lisäyksellä. Kompensaation taso vastaa kunnille siirtyvän rahoitusvastuun kustannusta vuoden 2023 toteuman mukaisesti.

Lisäksi kuntien järjestämisvastuulle siirtyvien työvoimapalveluiden rahoitus viedään osaksi kuntien peruspalveluiden valtionosuutta. Työvoimapalveluista muodostuu kunnille uusi valtionosuustehtävä, joihin määrätään täysimääräinen rahoitus sellaisena kuin palveluihin olisi budjetoitu määrärahaa tilanteessa, jossa valtio olisi vastannut palveluiden järjestämisestä. Siirtyvissä tehtävissä ja kehyksessä niihin varatun rahoituksen määrässä voi tapahtua muutoksia vielä ennen uudistuksen voimaantuloa. Rahoitus kohdentuu kunnittain työikäisen väestön, työttömyyden ja vieraskielisyyden perusteella. 

Uusia rahoituslaskelmia ei enää julkaista TEM:n sivuilla, vaan ne julkaistaan osana VM:n valtionosuuslaskelmia. Alla on nähtävillä aiemmin julkaistuja vanhentuneita laskelmia. Tarkemmat laskentaperusteet aiemmista laskelmista sekä kunnittaiset arvioidut vaikutukset kuntien talouteen ilmenevät alla olevasta laskentataulukosta. Tällä sivulla esitetyt laskelmat perustuvat vuoden 2022 toteutuneisiin kustannuksiin. Valtiovarainministeriön sivuilla on julkaistu vuonna 2024 uusia laskelmia perustuen vuoden 2023 toteumiin päivitetyillä laskentaoletuksilla

Kustannukset vaihtelevat vuosittain sekä koko maan että yksittäisten kuntien tasolla riippuen työttömien määrästä, työttömyyden rakenteesta, palveluissa olevien asiakkaiden määrästä, palvelurakenteesta sekä palveluiden yksikköhinnoista. Näin ollen työvoimaviranomaisten kustannukset voivat poiketa vuonna 2025 tässä esitetyistä kustannuksista vuosittaisesta vaihtelusta johtuen. Osa kustannusarvioista on tuotettu käytettävissä olevan tietopohjan puutteiden vuoksi laskennallisesti, joten kuntakohtaiset todelliset kustannukset voivat poiketa laskennallisista kuntakohtaisista kustannusarvioista. Pitkällä aikavälillä työvoimaviranomaisella on mahdollisuus vaikuttaa kustannuksiin hoitamalla työvoimapalveluiden järjestämistehtävää mahdollisimman tehokkaasti. 

Vanhat laskelmat

Lokakuu 2022

Toukokuu 2022


Lisätietoja
Unna Heimberg (VM), unna.heimberg(at)gov.fi (rahoituslaskelmat)
Ville Heinonen (TEM), ville.m.heinonen(at)gov.fi (siirtyvien palveluiden kustannusarviot)
Tuomas Helminen (STM), tuomas.helminen(at)gov.fi (työttömyysturva)