Kilpailu

Kilpailupolitiikan tavoitteena on luoda ja ylläpitää sellainen toimintaympäristö, jossa yrityksillä on tasapuoliset toimintaedellytykset ja mahdollisuus menestyä osaamisen avulla. Kilpailulain ja -politiikan keskeinen tavoite on turvata terve ja toimiva taloudellinen kilpailu.

Suomen kansallisen kilpailupolitiikan täytäntöönpanon perustana on kilpailulaki (948/2011). Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa kilpailulain sisällöstä ja sen muuttamista koskevien esitysten tekemisestä eduskunnalle. Kilpailulain noudattamista valvovana viranomaisena on Kilpailu- ja kuluttajavirasto, jonka sivuilta löytyy tietoa muun muassa kilpailulain soveltamisesta ja erilaisista kilpailunrajoituksista. Jos kyse on epäillystä kilpailulain rikkomisesta, asiassa voi olla yhteydessä Kilpailu- ja kuluttajavirastoon.

Kilpailulaissa on vastaavat aineelliset säännökset kuin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) artikloissa 101 ja 102.

Kilpailulain ja EU:n kilpailusääntöjen mukaan kiellettyjä rajoituksia ovat mm. määräävän markkina-aseman väärinkäyttö sekä kilpailevien yritysten väliset keskinäiset sopimukset ja menettelyt kilpailun rajoittamiseksi (kartellit). Lisäksi sekä kilpailulaissa että EU:n kilpailulainsäädännössä on yrityskauppavalvontaa koskevat säännökset. Kilpailulaissa on lisäksi kilpailuneutraliteettia koskevat kansalliset säännökset.

Lisätietoja: Virve Haapajärvi ja Iiro Ihanamäki