Kilpailu

Kilpailupolitiikan tavoitteena on luoda ja ylläpitää sellainen toimintaympäristö, jossa yrityksillä on tasapuoliset toimintaedellytykset ja mahdollisuus menestyä osaamisen avulla. Kilpailulain ja -politiikan keskeinen tavoite on turvata terve ja toimiva taloudellinen kilpailu.

Suomen kansallisen kilpailupolitiikan täytäntöönpanon perustana on kilpailulaki (948/2011) ja soveltavana viranomaisena on Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilta löytyy tietoa muun muassa kilpailulain soveltamisesta.

Kilpailulaissa on vastaavat aineelliset säännökset kuin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) artikloissa 101 ja 102.

Kilpailulain ja EU:n kilpailusääntöjen mukaan kiellettyjä rajoituksia ovat mm. määräävän markkina-aseman väärinkäyttö sekä kilpailevien yritysten väliset keskinäiset sopimukset ja menettelyt kilpailun rajoittamiseksi (kartellit). Lisäksi sekä kilpailulaissa että EU:n kilpailulainsäädännössä on yrityskauppavalvontaa koskevat säännökset. Kilpailulaissa on lisäksi kilpailuneutraliteettia koskevat kansalliset säännökset.

Lisätietoja: Virve Haapajärvi ja Iiro Ihanamäki