Kilpailu

Kilpailupolitiikan tavoitteena on luoda ja ylläpitää sellainen toimintaympäristö, jossa yrityksillä on tasapuoliset toimintaedellytykset ja mahdollisuus menestyä osaamisen avulla. Kilpailulain ja –politiikan keskeinen tavoite on turvata terve ja toimiva taloudellinen kilpailu.

Suomen kansallisen kilpailupolitiikan täytäntöönpanon perustana on kilpailulaki (948/2011) ja soveltavana viranomaisena on Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilta löytyy tietoa muun muassa kilpailulain soveltamisesta.

Kilpailulaissa on vastaavat aineelliset säännökset kuin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen artikloissa 101 ja 102.

Kilpailulain ja EU:n kilpailusääntöjen mukaan kiellettyjä rajoituksia ovat mm. määräävän markkina-aseman väärinkäyttö sekä kilpailevien yritysten väliset keskinäiset sopimukset ja menettelyt kilpailun rajoittamiseksi (kartellit). Lisäksi sekä kilpailulaissa että EU:n kilpailulainsäädännössä on yrityskauppavalvontaa koskevat säännökset. Kilpailulaissa on lisäksi kilpailuneutraliteettia koskevat kansalliset säännökset.

Lisätietoja: Virve Haapajärvi ja Iiro Ihanamäki