Markkinavalvontatoimien tehokkuuden arviointi

EU:n akkreditointi- ja markkinavalvonta-asetus velvoittaa jäsenvaltiot säännöllisesti tarkastelemaan ja arvioimaan markkinavalvonnan toimivuutta. Tarkasteluja ja arviointeja on toteutettava vähintään kerran neljässä vuodessa ja niiden tulokset on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle sekä julkistettava sähköisten viestinten kautta.

Suomen raportti vuosille 2010–2013 kattaa markkinavalvonnan yleisen arvioinnin sekä 29 eri tuoteryhmää. Tarkastelu ja arviointi on kohdistettu sellaisiin tuoteryhmiin, joihin sovelletaan unionin yhdenmukaistamislainsäädäntöä. Arviointi on toteutettu komission laatiman mallin mukaisesti.

Raportoinnin liitteessä I on lueteltu ne toimialat, jotka raportti kattaa. Sektorikohtaiset arviot ovat sektoreista vastaavien markkinavalvontaviranomaisten laatimia.

Lisätietoja: Emilia Tiuttu