Tavaroiden vapaa liikkuvuus sisämarkkinoilla


Tavaroiden vapaa liikkuvuus on yksi Euroopan unionin takaamista perusvapauksista, jonka mukaan tuotteiden tulee voida liikkua vapaasti sisämarkkinoilla. Tullimaksut sekä kaikki näitä vaikutuksiltaan vastaavat maksut jäsenvaltioiden välillä ovat kielletty. Kiellettyjä ovat myös tavaroiden määrälliset rajoitukset ja näitä vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet.

Euroopan unionin tuomioistuin on oikeuskäytännössään useaan otteeseen täsmentänyt vaikutukseltaan vastaavan toimenpiteen käsitettä ja tulkinnut sitä laajentavasti. Itse toimenpiteen ei tarvitse olla sitova, ainoastaan pelkkä suositus voi riittää. "Vaikutukseltaan vastaava" toimi voi puolestaan olla mikä vain toimenpide, joka voi suoraan tai epäsuorasti, välittömästi tai potentiaalisesti estää jäsenvaltioiden välistä kauppaa.

Pääsääntöisesti tavarat, jotka on lainmukaisesti asetettu Euroopan unionin sisämarkkinoille, voivat liikkua vapaasti markkinoilla.

Lisätietoja: Niina Etelävuori ja Isabella Paju