Äkillinen rakennemuutos (ÄRM)

Globalisaatio ja tuotantorakenteen muutokset saattavat aiheuttaa äkillisiä ja mittavia uhkia sekä ongelmia alueiden kehitykselle erityisesti silloin, kun jokin yritys vähentää merkittävästi työpaikkoja alueella tai lopettaa tuotantoyksikkönsä kokonaan. Äkillisten rakennemuutosongelmien seurauksia ja vaikutuksia arvioidaan alueen työllisyyden, tuotantotoiminnan ja elinkeinorakenteen kannalta.

Valtioneuvosto voi nimetä alueen tai toimialan äkillisen rakennemuutoksen alueeksi tai toimialaksi. Alueelle tai toimialalle valmistellaan alueen kuntien, elinkeinoelämän, ELY-keskuksen ja maakunnan liiton yhteistyönä äkillisen rakennemuutoksen hoitamiseen tähtäävä kasvusuunnitelma. Suunnitelmaan kirjataan keskeisimmät toimenpide-ehdotukset uusien työpaikkojen luomiseksi ja vanhojen uudistamiseksi sekä muut tilannetta korjaavat toimet eri hallinnonaloilla.

Nimeäminen tehdään tapauskohtaisen harkinnan mukaan hyödyntäen seuraavia kriteereitä:
elinkeinoelämän rakenteet muuttuvat ja uudistuvat äkillisesti

  • työpaikkamenetysten kokonaismäärä yrityksessä ja koko tuotantoketjussa/-klusterissa sekä arvio työttömiksi jäävistä on yhteensä useita satoja
  • vaikutukset heijastuvat myös laajasti alueen ulkopuolelle/samaan aikaan menetetään työpaikkoja useilla paikkakunnilla
  • toteutuvien työpaikkavähennysten vaikutus alueen työllisyys- ja työttömyysasteeseen
  • kyseessä on pysyvä muutostilanne (ei huomioida lomautuksia)
  • alueella on toimijoiden yhdessä laatima, ennakointiin perustuva valmiussuunnitelma kriisitilanteen varalle
  • alueella on jatkuvan elinkeinorakenteen kehittämisen tuloksena uudistumispotentiaalia ja siltä pohjalta laadittu kasvusuunnitelma
  • lisärahoituksella voidaan arvioida olevan oleellinen merkitys uuden yritystoiminnan ja työpaikkojen luomisessa
  • yritys on sitoutunut yhteistyöhön.

Määrärahan myöntämistä äkillisten rakennemuutosalueiden ja – toimialojen tarpeisiin arvioidaan tapauskohtaisesti valtion talousarvion ja lisätalousarvion puitteissa. Alueilla voidaan käyttää äkillisen rakennemuutoksen hankkeisiin myös rakennerahastokauden 2014–2020 tavoitteiden mukaista ohjelmarahoitusta.

1.1.2018 alkaen Suomessa ei ole yhtään valtioneuvoston nimeämiä äkillisen rakennemuutoksen aluetta.

Äkillisen rakennemuutoksen alueet Suomessa:                                     

Alue ja kuvaus Kausi Irtisanotut*

Salon seutukunta:

Microsoft

2016-2017 730

Rauman seutukunta:

STX Finland Rauman telakka, UPM

2015-2016

600

Viitasaari ja Pihtipudas:

Fenestra Oy

2015-2016 160

Kajaanin seutukunta:

Talvivaara Sotkamo Oy

2015 450

Loviisan seutukunta:

Strömfors Electric, Gemmi Furs

2015 237

Kemiönsaari:

FNSteel metallitehdas

2012-2015 260

Jämsän seutukunta:

Varuskunnan lakkauttamisesta johtuva tukialue

2013-2015  

Keuruun seutukunta:

Varuskunnan lakkauttamisesta johtuva tukialue

2013-2015  

Kauhavan kaupunki:

Varuskunnan lakkauttamisesta johtuva tukialue

2013-2015  

Joensuun seutukunta:

Varuskunnan lakkauttamisesta johtuva tukialue

2013-2015  

Lahden alue:

Varuskunnan lakkauttamisesta johtuva tukialue

2013-2015  

Kotkan-Haminan seutukunta:

Varuskunnan lakkauttamisesta johtuva tukialue

2013-2015  

Raaseporin seutukunta:

FNSteel metallitehdas

2012-2015 390

Oulun seutukunta:

Nokia, NSN, Accenture, alihankkijat

2012-2015 3750

Salon seutukunta:

Nokia Oyj puhelintuotanto + alihankkijaverkosto

2009-2015 1975

Äänekosken seutukunta:

M-Real paperitehdas ja alihankintaverkosto

2011-2014 210

Karkkilan kaupunki:

Moventas Santasalo Oy, teollisuusvaihteet

2012-2014 170

Keski-Karjalan seutukunta:

mekaaninen puutuoteteollisuus, useita yrityksiä

2008-2013 329

Kouvolan seutukunta:

UPM-Kymmene Oyj paperitehtaat, Stora Enso Oyj  paperi- ja kartonkitehtaat, Myllykoski Paper Oyj paperitehdas + metsäteollisuuden alihankkijat

2011-2012 658

Ylä-Pirkanmaan seutukunta:

Metsä Tissue Oy talouspaperitehdas, Ruovesi Oy Visuveden saha

2011-2012 297

Kotkan-Haminan seutukunta:

Stora Enso Oyj Summan paperitehdas, Sunilan sellutehdas

2008-2011 770

Nivala-Haapajärven seutukunta, Haapaveden-Siikalatvan seutukunta:

Incap Furniture Oy huonekalutehdas + alihankkijat

2009-2011 323

Varkaus, Leppävirta, Joroinen:

Stora Enso Oyj paperitehtaat, Enics elektroniikkatehdas

2008-2011 373

Heinolan seutukunta:

Karelia Parketti parkettitehdas ja useita puunjalostusyrityksiä, UPM-Kymmene Oyj vaneritehdas ja saha, Reuman sairaala

2008-2011 497

Kajaanin seutukunta:

UPM-Kymmene Oyj paperitehdas, Incap Oyj elektroniikkatehdas, Kajaani

2008-2011 665

Imatran seutukunta:

Stora Enso Oyj Imatran tehtaat

2008-2010 250

Koillis-Savon seutukunta:

Stromsdal Oyj kartonkitehdas

2008-2010 204

Kaskisten kaupunki:

Metsä-Botnia Oyj sellutehdas + alihankkijat

2009-2010 223

Itä-Lapin seutukunta:

Stora Enso Oyj sellutehdas

2008-2009 215

Etelä-Pirkanmaan seutukunta:

UPM-Kymmene Oyj paperitehdas ja sellutehdas, Kuitu Finland Oy

2007-2009 745

Kouvolan seutukunta:

UPM-Kymmene Oyj Voikkaan paperitehdas, Stora Enso Oyj paperitehdas

2007-2009 848

Forssan seutukunta:

Helkama Forste Oy kylmälaitetehdas, Finlayson Forssa Oy tekstiilitehdas, Novart Oy keittiökalustetehdas

2008-2009 506

Jämsän seutukunta:

UPM-Kymmene Oyj paperitehdas, Smead Paperisto Oy

2007-2008 349

Keuruun seutukunta:

UPM-Kymmene Oyj puunjalostustehdas, Puhos Board Oy kuitulevytehdas, Relicomp Oy kaapelitehdas

2007-2008 168

Lappeenrannan seutukunta:

UPM-Kymmene Oyj paperitehdas

2007-2008 350

Joensuun seutukunta:

Perlos Oyj muovikuoria Nokian matkapuhelimiin

2007-2008 1650

Vakka-Suomen seutukunta:

Valmet Automotive Oy autotehdas

2007-2008 260

Saarijärven-Viitasaaren seutukunta:

Efore Oyj + alihankkijat elektroniikkatehdas

2007-2008 157

* Joillain paikkakunnilla ja alueilla työttömäksi on jäänyt myöhemmin vielä lisää henkilöitä, mutta tässä ilmaistu irtisanottujen määrä on ÄRM -aluepäätöstä tehtäessä ollut tieto.

Lisätietoja: Jarmo Palm