Seurantatieto tukee päätöksentekoa

Tuloksellisen kotouttamispolitiikan suunnittelu ja seuranta tarvitsevat tuekseen riittävän kattavat ja säännönmukaisesti tuotetut tiedot kotoutumisen eri osa-alueista. TEM tuottaa maahanmuuttajien työttömyyttä ja työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin osallistumista kuvaavia tietoja.

Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö kokoaa tietoa eri lähteistä ylläpitämäänsä kotoutumisen, kotouttamisen ja etnisten suhteiden valtakunnalliseen seurantajärjestelmään. Seurantajärjestelmä koostuu rekisteri- ja kyselyaineistoihin perustuvista ilmiöalueittaisista indikaattoreista, jotka päivitetään ja raportoidaan vuosittain.

Seurantajärjestelmän kuusi osa-aluetta

Seurantajärjestelmän osa-alueita ovat EU:n ja OECD:n käyttämien viitekehysten mukaisesti:

  • työllisyys
  • koulutus
  • terveys ja hyvinvointi
  • asuminen
  • osallistuminen ja
  • kaksisuuntainen kotoutuminen (ml. etniset suhteet).

Seurantajärjestelmää vielä kehitetään. Lopulliset indikaattorit sovitaan yhteistyössä poikkihallinnollisten toimijoiden kanssa vuoden 2017 aikana. Kotoutumisen, kotouttamisen ja etnisten suhteiden seurantajärjestelmä tuottaa vuosittaisten raporttien lisäksi laajan hallituskausittaisen kokonaiskatsauksen. Seuraava kokonaiskatsaus valmistuu vuonna 2019.

Lisätietoja: Villiina Kazi