Seurantatieto tukee päätöksentekoa

Tuloksellisen kotoutumista edistävän politiikan suunnittelu ja seuranta tarvitsevat tuekseen riittävän kattavat ja säännönmukaisesti tuotetut tiedot kotoutumisen eri osa-alueista. TEM tuottaa maahanmuuttajien työttömyyttä ja työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin osallistumista kuvaavia tietoja.

Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö kokoaa tietoa eri lähteistä ylläpitämäänsä kotoutumisen, kotoutumisen edistämisen ja etnisten suhteiden valtakunnalliseen seurantajärjestelmään. Seurantajärjestelmä koostuu rekisteri- ja kyselyaineistoihin perustuvista ilmiöalueittaisista indikaattoreista, jotka päivitetään ja raportoidaan vuosittain.

Seurantajärjestelmän kuusi osa-aluetta

Seurantajärjestelmän osa-alueita ovat EU:n ja OECD:n käyttämien viitekehysten mukaisesti:

  • työllisyys
  • koulutus
  • terveys ja hyvinvointi
  • asuminen
  • osallistuminen ja
  • kaksisuuntainen kotoutuminen (ml. etniset suhteet).

Seurantajärjestelmää kehitetään jatkuvasti. Kotoutumisen, kotoutumisen edistämisen ja etnisten suhteiden seurantajärjestelmä tuottaa vuosittaisten raporttien lisäksi laajan hallituskausittaisen kokonaiskatsauksen. Viimeisin kokonaiskatsaus on julkaistu vuoden 2020 alussa.

Lisätietoja: Villiina Kazi

Lisätietoa verkossa