Päästökauppadirektiivi

Päästökaupan lainsäädäntökehikosta säädetään päästökauppadirektiivissä (2003/87/EY). Siinä säädetään muun muassa päästökauppaa koskevasta päästökatosta. Päästökauppajärjestelmä rakentuu kausiin, päästökauppadirektiiviä uudistetaan aina vastaamaan kunkin kauden päästövähennystavoitetta.

Päästökauppasektorin voimassa oleva päästövähennystavoite on 43 % vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Tällä tavoitellaan, että EU saavuttaa 40 %:n kokonaisuudessaan päästövähennystavoitteen vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Vuonna 2021 astui voimaan eurooppalainen ilmastolaki, jonka myötä vuoden 2030 päästövähennystavoitteeksi sitouduttiin saavuttamaan vähintään 55%. Komissio antoi vuonna 2021 ilmasto- ja energialainsäädäntöehdotusten paketin, sisältäen keinot, miten 55 %:n vähennystavoite toimeenpannaan. Osana kokonaisuutta komissio ehdotti, että päästö-kauppaa vahvistetaan ja vuoden 2030 päästövähennystavoitetta kiristetään nykyisestä 61 %:iin. Neuvottelut päästökauppadirektiivin muuttamiseksi ovat kesken.

Päästökauppadirektiivin toimeenpanosta säädetään kansallisesti päästökauppalaissa (311/2011).

Lisätietoja: Eleonoora Eilittä, Valtteri Härmälä