Päästökauppadirektiivi

Päästökauppadirektiivin (2003/87/EY) tarkoituksena on, että päästökauppajärjestelmään kuuluvien toimialojen päästöt pysyvät kansallisissa päästöoikeuksien jakosuunnitelmissa määritellyn kokonaismäärän rajoissa ja koko EU:n päästökauppasektorille asetetun päästökaton rajoissa.

EU:n 20 %:n päästövähennystavoite vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä toimeenpannaan ja jaetaan EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluvien laitosten ja päästökauppasektorin ulkopuolisten lähteiden eli ei-päästökauppasektorin kesken. EU:n päästökauppasektorin vähennystavoite on 21 % vuoden 2005 tasosta vuoteen 2020 mennessä.

Päästökauppakausi kattaa vuodet 2013–2020. Soveltamisalaan kuuluvat hiilidioksidipäästöjen lisäksi alumiinin tuotannon perfluorihiilipäästöt ja kemianteollisuuden typpioksiduulipäästöt. Kansallisista jakosuunnitelmista on luovuttu. Päästöoikeuksien jaossa on siirrytty eri toimialojen harmonisoituihin jakomenetelmiin.

Päästöoikeuksien jako huutokaupalla on ensisijainen menetelmä ja sitä sovelletaan sähköntuotantoon. Energiaintensiivinen teollisuus saa päästöoikeuksia pääsääntöisesti ilmaiseksi tiukkojen harmonisoitujen jakosääntöjen mukaisesti.

Lisätietoja: Mikko PalonevaTimo Ritonummi