Päästökauppadirektiivi

Päästökauppadirektiivin (2003/87/EY) tarkoituksena on, että päästökauppajärjestelmään kuuluvien toimialojen päästöt pysyvät koko EU:n päästökauppasektorille asetetun päästökaton alapuolella.

EU:n 20 %:n päästövähennystavoite vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä toimeenpannaan ja jaetaan EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluvien laitosten ja päästökauppasektorin ulkopuolisten lähteiden eli taakanjakosektorin kesken. Päästökauppasektorin vähennystavoite on 21 % vuoden 2005 tasosta vuoteen 2020 mennessä.

Myös EU:n 40 %:n päästövähennystavoite vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä jaetaan EU:n päästökauppajärjestelmän ja taakanjakosektorin kesken. Päästökauppasektorin vähennystavoite on 43 % vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Päästökatto varmistaa tavoitteen saavuttamisen. 

Vuodesta 2013 alkaen päästöoikeudet on jaettu EU-tasolla harmonisoitujen jakomenetelmien mukaisesti, eikä jäsenvaltioilla ole kansallista harkinnanvaraa. Pääasiallinen jakomenetelmä kolmannella ja neljännellä päästökauppakaudella on päästöoikeuksien huutokauppa. Tietyt toimialat saavat maksutta jaettavia päästöoikeuksia päästökauppadirektiivin (2003/87/EY) ja komission toimeenpanosäädösten mukaisesti.