Kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmä

Ministeriöiden kaupunkipoliittisia toimia koordinoi ja kehittää vuonna 2020 asetettu kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmä. Sen tavoitteena on vahvistaa valtion, kaupunkien ja kaupunkiseutujen kumppanuutta, edistää kaupunkiseutujen uudistumis- ja kilpailukykyä, sosiaalista kestävyyttä ja kykyä vastata ilmastonmuutoksen haasteisiin sekä kehittää kaupunkiympäristöjä.

Yhteistyöryhmän tärkeimpiin tehtäviin kuuluu edistää hallitusohjelman ja valtioneuvoston aluekehittämispäätöksen kaupunkipoliittisten linjausten toteutumista, koordinoida ministeriöiden kaupunkipoliittisia toimenpiteitä, kehittää valtion ja kaupunkiseutujen välisiä yhteistyömuotoja ja sopimusmenettelyjä sekä edistää kaupunkiseutujen kansallista ja kansainvälistä verkostoitumista ja kokemusten vaihtoa. Lisäksi yhteistyöryhmä osallistuu kansallisen kaupunkistrategian valmisteluun.

Ryhmän puheenjohtajana toimii elinkeinoministeri Mika Lintilä ja varapuheenjohtajina ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sekä Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen. Edustettuina ryhmässä ovat useimmat ministeriöt sekä Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun, Oulun, Jyväskylän, Kuopion, Porin, Kouvolan, Joensuun, Lappeenrannan, Vaasan, Hämeenlinnan, Seinäjoen, Rovaniemen, Mikkelin, Kotkan, Salon, Porvoon, Kokkolan ja Kajaanin kaupungit, seutukaupungit sekä Suomen Kuntaliitto. Yhteistyöryhmän toimikausi päättyy pääministeri Sanna Marinin hallituksen toimikauden päättyessä.

Kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmän asettamispäätös

Kaupunkipolitiikan keskustelusarja

Kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmän sihteeristö tilasi keskustelupaperin tutkijoilta kaupunkipolitiikan kehittämiseksi sekä keskustelun vauhdittamiseksi. Paperin tarkoituksena on toimia kaupunkipolitiikan kehittämisen sparraajana ja nostaa esille kysymyksiä kaupunkien kehittämisestä. Samalla halutaan käynnistää uutta, raikasta keskustelua kaupunkipolitiikan suunnasta ja asemasta Suomessa sekä kaupungista politiikan kohteena. Keskustelupaperin ovat laatineet professori Mari Vaattovaara, professori Anssi Joutsiniemi, professori Markku Wilenius sekä yliopistonlehtori Jenni Airaksinen. Sparrauspaperi julkaistiin 3.9.2020.

Kaupunkipolitiikan sparrauspaperi: Kaupungit politiikassa? Kolme teesiä ja seitsemän askelta tulevaisuuteen

Työ- ja elinkeinoministeriön ja ympäristöministeriön kaupunkipolitiikasta vastaavien virkamiesten vastine sparrauspaperiin julkaistiin 25.11.2020: Vastinekirjoitus Kaupungit politiikassa? -sparrauspaperiin

Lisätietoja: Katja Palonen ja Olli Voutilainen