Kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmä

Ministeriöiden kaupunkipoliittisia toimia koordinoi ja kehittää vuonna 2016 asetettu kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmä. Sen tavoitteena on vahvistaa valtion, kaupunkien ja kaupunkiseutujen kumppanuutta, edistää kaupunkiseutujen uudistumis- ja kilpailukykyä, sosiaalista kestävyyttä ja kykyä vastata ilmastonmuutoksen haasteisiin sekä kehittää kaupunkiympäristöjä.

Yhteistyöryhmän tärkeimpiin tehtäviin kuuluu edistää hallitusohjelman ja valtioneuvoston aluekehittämispäätöksen kaupunkipoliittisten linjausten toteutumista, koordinoida ministeriöiden kaupunkipoliittisia toimenpiteitä, kehittää valtion ja kaupunkiseutujen välisiä yhteistyömuotoja ja sopimusmenettelyjä sekä edistää kaupunkiseutujen kansallista ja kansainvälistä verkostoitumista ja kokemusten vaihtoa.

Ryhmän puheenjohtajana toimii ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen. Edustettuina ryhmässä ovat useimmat ministeriöt sekä Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun, Oulun, Jyväskylän, Lahden, Kuopion, Kouvolan, Lappeenrannan, Vaasan, Joensuun ja Salon kaupungit sekä Suomen kuntaliitto. Yhteistyöryhmän toimikausi päättyy pääministeri Juha Sipilän hallituksen toimikauden päättyessä.

Lisätietoja: Olli Voutilainen ja Hanna-Maria Urjankangas