Kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmä

Ministeriöiden kaupunkipoliittisia toimia koordinoimaan ja kehittämään asetettiin uusi kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmä 12.5.2016. Sen tavoitteena on vahvistaa valtion, kaupunkien ja kaupunkiseutujen kumppanuutta, edistää kaupunkiseutujen uudistumis- ja kilpailukykyä, sosiaalista kestävyyttä ja kykyä vastata ilmastonmuutoksen haasteisiin sekä kehittää kaupunkiympäristöjä.

Yhteistyöryhmän tärkeimpiin tehtäviin kuuluu edistää hallitusohjelman ja valtioneuvoston aluekehittämispäätöksen kaupunkipoliittisten linjausten toteutumista, koordinoida ministeriöiden kaupunkipoliittisia toimenpiteitä, kehittää valtion ja kaupunkiseutujen välisiä yhteistyömuotoja ja sopimusmenettelyjä sekä edistää kaupunkiseutujen kansallista ja kansainvälistä verkostoitumista ja kokemusten vaihtoa.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä toimii ryhmän puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana toimii maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen. Edustettuina ryhmässä ovat useimmat ministeriöt sekä Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun, Oulun, Jyväskylän, Lahden, Kuopion, Kouvolan, Lappeenrannan, Vaasan, Joensuun ja Salon kaupungit sekä Suomen kuntaliitto. Yhteistyöryhmän toimikausi alkoi 12.5.2016 ja se päättyy pääministeri Juha Sipilän hallituksen toimikauden päättyessä.

Lisätietoja: Johanna Osenius ja Hanna-Maria Urjankangas