Kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmä

Ministeriöiden kaupunkipoliittisia toimia koordinoi ja kehittää lokakuussa 2023 asetettu kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmä. Sen tavoitteena on vahvistaa valtion, kaupunkien ja kaupunkiseutujen kumppanuutta, edistää kaupunkiseutujen uudistumis- ja kilpailukykyä, sosiaalista kestävyyttä ja kykyä vastata ilmastonmuutoksen haasteisiin sekä kehittää kaupunkiympäristöjä.

Yhteistyöryhmän tärkeimpiin tehtäviin kuuluu edistää hallitusohjelman ja valtioneuvoston aluekehittämispäätöksen kaupunkipoliittisten linjausten toteutumista. Lisäksi tehtävänä on koordinoida ministeriöiden kaupunkipoliittisia toimenpiteitä, kehittää valtion ja kaupunkiseutujen välisiä yhteistyömuotoja ja sopimusmenettelyjä. Yhteistyöryhmä edistää myös kaupunkiseutujen kansallista ja kansainvälistä verkostoitumista ja kokemusten vaihtoa. Kauden alussa yhteistyöryhmä määrittelee kaupunkipolitiikan tavoitteet ja prioriteetit hallituskaudelle.

Ryhmän puheenjohtajana toimii kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen  ja varapuheenjohtajana Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyry. Edustettuina ryhmässä ovat useimmat ministeriöt sekä Helsingin, Espoon, Tampereen, Vantaan, Oulun, Turun, Jyväskylän, Lahden, Kuopion, Porin, Kouvolan, Joensuun, Lappeenrannan, Vaasan, Hämeenlinnan, Seinäjoen, Rovaniemen, Mikkelin, Kotkan, Salon, Porvoon, Kokkolan ja Kajaanin kaupungit, seutukaupungit sekä Suomen Kuntaliitto. Yhteistyöryhmän toimikausi päättyy pääministeri Petteri Orpon hallituksen toimikauden päättyessä. 

Hankeikkuna: TEM075:00/2023

Kaupunkipolitiikan keskustelusarja

Kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmän sihteeristö tilasi keskustelupaperin tutkijoilta kaupunkipolitiikan kehittämiseksi sekä keskustelun vauhdittamiseksi. Paperin tarkoituksena on toimia kaupunkipolitiikan kehittämisen sparraajana ja nostaa esille kysymyksiä kaupunkien kehittämisestä. Samalla halutaan käynnistää uutta, raikasta keskustelua kaupunkipolitiikan suunnasta ja asemasta Suomessa sekä kaupungista politiikan kohteena. Keskustelupaperin ovat laatineet professori Mari Vaattovaara, professori Anssi Joutsiniemi, professori Markku Wilenius sekä yliopistonlehtori Jenni Airaksinen. Sparrauspaperi julkaistiin 3.9.2020.

Kaupunkipolitiikan sparrauspaperi: Kaupungit politiikassa? Kolme teesiä ja seitsemän askelta tulevaisuuteen

Työ- ja elinkeinoministeriön ja ympäristöministeriön kaupunkipolitiikasta vastaavien virkamiesten vastine sparrauspaperiin julkaistiin 25.11.2020: Vastinekirjoitus Kaupungit politiikassa? -sparrauspaperiin

Sparrauspaperin johtopäätösten innoittamana sihteeristö tilasi selvityksen kaupunkien institutionaalisesta asemasta. Selvityksen ovat laatineet professori Mari Vaattovaara Helsingin yliopistosta, professori Anssi Joutsiniemi Aalto-yliopistosta, professori Martti Häkkänen Turun yliopistosta ja tutkijatohtori Olli Seuri Tampereen yliopistosta. Selvitys julkaistiin 1.6.2022.

Selvitys: Kaupunkipolitiikan uusi alku?

Kumppanuuskirjanen: Kaupungit ja valtio yhteisten tehtävien ratkojina

Työ- ja elinkeinoministeriön ja ympäristöministeriön kaupunkipolitiikasta vastaavat virkahenkilöt ovat vuorovaikutteisen työn pohjalta koostaneet kumppanuuskirjasen, joka kuvaa kumppanuutta kaupunkikehittämisen toimintatapana. Kirjanen sisältää reseptejä kumppanuuden viemiseksi käytäntöön kaupunkien ja valtion välisessä yhteistyössä.

Kumppanuuskirjanen: Kaupungit ja valtio yhteisten tehtävien ratkojina

Lisätietoja: Katja Palonen ja Olli Voutilainen