Avoimet työpaikat

Työ- ja elinkeinoministeriö työnantajana

Ministeriössä tehdään vaativia ja monipuolisia asiantuntija- ja johtamistehtäviä. Tehtävänkuvat vaihtelevat ministeriön laajan toimialan mukaisesti sisältäen strategista suunnittelua, lainvalmistelua, ohjausta, vaikuttamista ja kansainvälistä yhteistyötä.

Ministeriössä noin 2/3 henkilöstöstä on ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita. Yleisimmät tutkinnot ovat valtiotieteiden, oikeustieteiden sekä kaupallisen ja teknisen alan korkeakoulututkinnot. Keväällä 2016 TEM:ssä työskenteli yhteensä noin 410 henkilöä.

Ministeriöön palkataan vuosittain noin 20 korkeakouluharjoittelijaa eri osastoille ja yksiköihin VM:n yliopisto-opiskelijoiden harjoittelua koskevan ohjeistuksen mukaisesti.

Ministeriössä kannustetaan eri muodoin osaamisen kehittämiseen ja henkilökohtaiseen kasvuun. Tärkeimpänä osaamisen kehittämisen muotona on työssäoppiminen.  Myös henkilökiertoon on mahdollisuuksia. Ulkoisiin ja myös ministeriön sisäisiin valmennuksiin on mahdollisuus osallistua. Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen on keskiössä esimiestyössä ja johtamisessa. Työtyytyväisyyttä mitataan vuosittain VMBaro-työtyytyväisyyskyselyllä.

Linkki valtiolle.fi-sivustoon

Avoinna nyt