Avoimet työpaikat

Työ- ja elinkeinoministeriö työnantajana

Työntekijä TEM:n käytävällä Ministeriössä tehdään vaativia ja monipuolisia asiantuntija- ja johtamistehtäviä. Tehtävänkuvat vaihtelevat ministeriön laajan toimialan mukaisesti sisältäen strategista suunnittelua, lainvalmistelua, ohjausta, vaikuttamista ja kansainvälistä yhteistyötä.

Ministeriössä noin 2/3 henkilöstöstä on ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita. Yleisimmät tutkinnot ovat valtiotieteiden, oikeustieteiden sekä kaupallisen ja teknisen alan korkeakoulututkinnot. Joulukuussa 2023 TEM:ssä työskenteli yhteensä noin 420 henkilöä.

Ministeriöön palkataan vuosittain noin 25–50 korkeakouluharjoittelijaa eri osastoille ja yksiköihin VM:n yliopisto-opiskelijoiden harjoittelua koskevan ohjeistuksen mukaisesti.

TEM osana valtioneuvostoa on joustava ja mahdollistava työnantaja. Työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista helpottavat työaikajoustot ja mahdollisuus etätyöhön. Tuemme henkilöstömme hyvinvointia ja jaksamista tarjoamalla käyttöön valtioneuvoston yhteiset kuntosalit, mahdollisuuden kohtuuhintaiseen hierontaan sekä liikunta- ja kulttuuriedun. Lisäksi tarjoamme kattavan työterveyshuollon ja kannustamme eri muodoin osaamisen kehittämiseen ja henkilökohtaiseen kasvuun. 

Tärkeimpänä osaamisen kehittämisen muotona on työssäoppiminen.  Myös henkilökiertoon on mahdollisuuksia. Ulkoisiin ja myös ministeriön sisäisiin valmennuksiin on mahdollisuus osallistua. Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen on keskiössä esimiestyössä ja johtamisessa. Työtyytyväisyyttä mitataan ministeriöiden yhteisellä työtyytyväisyyskyselyllä ja fiilismittauksilla.

Avoinna nyt