Valtionavustukset

Valtionavustukset ovat valtion varoista myönnettävää harkinnanvaraista rahoitusta, jolla tuetaan yhteiskunnallisesti tarpeelliseksi katsottavia hankkeita ja toimintaa. 

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalalla valtionavustuksia myönnetään hallitusohjelman mukaisesti muun muassa taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää kasvua, työllistymistä sekä kotoutumista edistäviin hankkeisiin ja toimintaan. 

TEM:n hallinnonalalla valtionavustusten myöntäminen on pääosin osoitettu virastojen ja muiden valtionapuviranomaisten tehtäväksi. Hallinnonalalla valtionavustuksia myöntävät ELY-keskukset, Energiavirasto, Innovaatiorahoituskeskus Business Finland, maakuntien liitot, TE-toimistot ja Valtion ydinjätehuoltorahasto. TEM hoitaa valtionapuviranomaisen tehtäviä itse vain joissakin lainsäädännön ja valtion talousarvion mukaisissa rajatuissa tapauksissa. 

Valtion talousarviossa päätetään siitä, mihin käyttötarkoituksiin valtionavustuksia voidaan myöntää. Valtionavustuksia voidaan myöntää vain hakemuksesta ja niiden myöntäminen on harkinnanvaraista. Valtionavustuksiin liittyy aina hakuilmoituksessa tarkemmin määriteltäviä ehtoja, jotka avustuksen hakijan tulee täyttää.  Valtionavustusten käyttöä seurataan ja tarkastetaan. 

Kaikkien valtionapuviranomaisten avustushaut löydät kootusti Valtiokonttorin Haeavustuksia.fi-palvelusta.

Valtionavustustoiminnan kehittäminen

TEM on mukana valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin johtamassa valtionavustustoiminnan kehittämistyössä, jonka myötä valtionhallinto siirtyy vaiheittain valtionavustustoiminnan yhteiseen toimintamalliin ja ottaa käyttöön sitä tukevat yhteiset valtionavustustoiminnan verkkopalvelut. 

Valtionavustukset - Valtiovarainministeriö (vm.fi)

Valtionavustustoiminnan verkkopalveluihin kuuluu kolme palvelua:

  • Haeavustuksia.fi valtionavustusten hakijoille ja saajille,
  • Hallinnoiavustuksia.fi valtionapuviranomaisille valtionavustusten hallinnointia ja käsittelyä varten, ja
  • Tutkiavustuksia.fi kaikille, jotka haluavat tietoa miten paljon, mille tahoille ja minkälaisiin käyttötarkoituksiin valtionavustuksia on myönnetty.

Palvelujen käyttöön siirrytään vaiheittain ja avustuskohtaisesti. Tiedotamme, kun valtionavustustoiminnan verkkopalveluita otetaan käyttöön TEM:n myöntämien valtionavustusten hakemisessa.

Valtionavustustoiminnan kehittämisen ja uuden toimintamallin tavoitteena on 

  • parantaa valtionavustustoiminnan vaikuttavuutta,
  • lisätä valtionavustustoiminnan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä,
  • tehdä valtionavustusten hakemisesta ja myöntämisestä aiempaa selkeämpää ja sujuvampaa eli tehokkaampaa sekä
  • tehdä valtionavustustoiminnan käytännöistä entistä yhdenmukaisempia.

Verkkopalvelujen kehittäjänä ja ylläpitäjänä toimii Valtiokonttori, joka vastaa myös valtionavustusten verkkopalvelujen teknisestä tuesta. Valtionapuviranomaiset vastaavat hakuehdoista ja avustusten myöntämisestä kuten tähänkin asti.

Valtionavustuspalvelut (Valtiokonttori)

Avustustietojen julkisuus

Kaikkien valtionapuviranomaisten myöntämien valtionavustusten tietoja julkaistaan valtionavustusten verkkopalveluissa, jotka tukevat valtionavustustoiminnan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Valtionavustushakuja koskevat vähimmäistiedot ovat saatavilla Haeavustuksia.fi-palvelussa ja hakemus- ja päätöstietoja koskevat vähimmäistiedot Tutkiavustuksia.fi-palvelussa. Taustalla on kaikkia valtionapuviranomaisia koskeva lakisääteinen vähimmäistietojen toimittamisvelvollisuus. 

Lisätiedot:

Tiettyä avustushakua koskevat kysymykset:

  • hakuilmoituksessa mainittu yhteyshenkilö

Tiettyä avustusta koskevat kysymykset

  • avustuspäätöksessä mainittu esittelijä / lisätietojen antaja

TEM:n valtionavustustoiminnan kehittäminen:

  • TEM:n valtionavustustoiminnan kehittämis- ja käyttöönottoprojektin projektipäällikkö, neuvotteleva virkamies Jenni Hyvärinen, ohjausyksikkö, p. 0295 049 288, [email protected]