Suomen kestävän kasvun ohjelma TEM:n hallinnonalalla

Suomen kestävän kasvun ohjelma

Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Ohjelma vauhdittaa kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nostoa sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita.

Suomen kestävän kasvun ohjelman toteutusta tuetaan EU:n elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF). Ensimmäiset ohjelman mukaiset rahoitushaut avautuivat työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalalla kesällä 2021.

Lisätietoja Suomen kestävän kasvun ohjelmasta valtiovarainministeriön verkkosivuilla

Ohjelman toteutuksen aikataulu 

Jäsenvaltion on esitettävä kansallinen elpymis- ja palautumissuunnitelma (RRP), jotta se voi saada EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen rahoitusta. Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelma on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Marinin hallitus toimitti elpymis- ja palautumissuunnitelman komissiolle 27. toukokuuta 2021. EU:n neuvosto hyväksyi suunnitelman muodollisesti kirjallisella menettelyllä 29. lokakuuta 2021.

Suomen osuus EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen avustuksista pienenee noin 1,8 miljardiin euroon nykyhinnoin, koska Suomen talous on kehittynyt ennustettua paremmin. Suomen kestävän kasvun ministerityöryhmä linjasi kesäkuussa 2022, miten Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmaa päivitetään muutoksen vuoksi. EU:n talous- ja rahoitusasioiden neuvosto hyväksyi tiistaina 14. maaliskuuta 2023 Suomen päivitetyn suunnitelman.

Noin puolet rahoituksesta kohdistuu TEM:n hallinnonalan toimenpiteisiin. Suurin osa rahoituksesta kohdistuu vuosille 2022–2023. Elpymis- ja palautumissuunnitelman uudistukset ja investoinnit on saatettava päätökseen viimeistään 31.8.2026.

TEM:n yritysrahoitushaut ja muut rahoituskohteet

Tälle verkkosivustolle on koottu tietoa Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman rahoituksesta ja toteutuksesta työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla. Verkkosivuja päivitetään sitä mukaa kun tiedot tarkentuvat.

Lisätiedot:
johtaja Mikko Vähä-Sipilä
erityisasiantuntija Anu Heinonen
erityisasiantuntija Hanna Aaltonen

Euroopan unionin rahoittama – NextGenerationEU