Suomen kestävän kasvun ohjelma TEM:n hallinnonalalla

Suomen kestävän kasvun ohjelma

Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Ohjelma vauhdittaa kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nostoa sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita.

Suomen kestävän kasvun ohjelman toteutusta tuetaan EU:n elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF). Ensimmäiset ohjelman mukaiset rahoitushaut avautuivat työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalalla kesällä 2021.

Lisätietoja Suomen kestävän kasvun ohjelmasta valtiovarainministeriön verkkosivuilla

Ohjelman toteutuksen aikataulu 

Jäsenvaltion on esitettävä kansallinen elpymis- ja palautumissuunnitelma, jotta se voi saada EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen (RRF) rahoitusta. Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelma on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Suomi toimitti elpymis- ja palautumissuunnitelmansa komissiolle 27. toukokuuta 2021. EU:n neuvosto hyväksyi suunnitelman muodollisesti kirjallisella menettelyllä 29. lokakuuta 2021. 
Suomen osuus EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen avustuksista on noin 1,95 miljardia euroa. Osuus sisältää 127 miljoonaa euroa REPowerEU-lisärahoitusta. EU:n REPowerEU-suunnitelma pyrkii venäläisistä fossiilisista polttonai-neista irtautumiseen. Valtioneuvosto hyväksyi 5.10.2023 Suomen ehdotuksen REPowerEU-toimenpiteistä sisällytettäväksi osaksi Suomen elpymis- ja palautumis-suunnitelmaa. EU:n neuvosto hyväksyi Suomen päivitetyn suunnitelman 8. joulukuuta 2023.  
Noin puolet Suomen RRF-rahoituksesta kohdistuu työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toimenpiteisiin. Suurin osa rahoituksesta kohdistui vuosille 2022–2023. REPowerEU-lisärahoituksen myötä uusia toimenpiteitä on käynnistynyt vielä vuoden 2024 aikana. Elpymis- ja palautumissuunnitelman kaikki uudistukset ja investoinnit on saatettava päätökseen viimeistään 31.8.2026. 
.

TEM:n yritysrahoitushaut ja muut rahoituskohteet

Tälle verkkosivustolle on koottu tietoa Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman rahoituksesta ja toteutuksesta työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla. Verkkosivuja päivitetään sitä mukaa kun tiedot tarkentuvat.

Lisätiedot:
johtaja Mikko Vähä-Sipilä
erityisasiantuntija Anu Heinonen
erityisasiantuntija Hanna Aaltonen

Euroopan unionin rahoittama – NextGenerationEU