Yksinyrittäjien rekrytointitukikokeilu

#rekrytukikokeilu

Yksinyrittäjien rekrytointitukikokeilussa selvitetään rekrytointituen vaikutuksia yrityksen ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän palkkaamiseen. Kokeilussa tutkitaan, madaltaako palkkakustannuksiin maksettava rahallinen tuki rekrytointikynnystä. Tavoitteena on synnyttää uusia työnantajayrityksiä ja näin edistää yritysten kasvua ja työllisyyttä. 

Kokeilu on suunnattu yksinyrittäjille ja muille yrityksille, joissa työskentelee vain yrittäjäasemassa olevia. Yritykset valitaan kokeiluun satunnaisotannalla rekisteriaineistojen perusteella. Valittuihin yrityksiin otetaan yhteyttä kirjeitse.

Kokeilun toimeenpanevina viranomaisina toimivat Kaakkois-Suomen TE-toimisto ja ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus).

Kokeilu käynnistyi maaliskuussa 2022
 

Yksinyrittäjien rekrytointitukikokeilun eteneminen: Hallituksen esitys 30.9.2021, Eduskuntakäsittely lokakuu–joulukuu, Presidentti vahvistaa lain 14.1.2022, Rekrytointitukikokeilu käynnistyy 1.3.2022, Rekrytointitukikokeilu päättyy 31.12.2023, Arviointi käynnistyy kevät 2024. Grafiikan tiedot 13.1.2022

Kokeilu käynnistyi 1.3.2022 ja päättyy 31.12.2023. Kokeilun jälkeen työ- ja elinkeinoministeriön on tarkoitus hankkia arviointi ulkopuolisilta tutkijoilta.

Lue lisää


Lisätiedot:
erityisasiantuntija Ville Heinonen