Yksinyrittäjien rekrytointitukikokeilu

Yksinyrittäjien rekrytointitukikokeilussa selvitettäisiin rekrytointituen vaikutuksia yrityksen ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän palkkaamiseen. Kokeilussa tutkittaisiin, madaltaako palkkakustannuksiin maksettava rahallinen tuki rekrytointikynnystä. Tavoitteena on synnyttää uusia työnantajayrityksiä ja näin edistää yritysten kasvua ja työllisyyttä. 

Kokeilu on suunnattu yksinyrittäjille ja muille yrityksille, joissa työskentelee vain yrittäjäasemassa olevia.

Kokeilun toimeenpanevina viranomaisina toimisivat Kaakkois-Suomen TE-toimisto ja ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus).

Tavoitteena käynnistää kokeilu maaliskuussa 2022
 

Hallitus antoi rekrytointitukikokeilua koskevan esityksen eduskunnalle 30.9.2021. Kokeilun sisältö ja ajankohta voivat vielä muuttua eduskuntakäsittelyn aikana. Kokeilun olisi tarkoitus käynnistyä 1.3.2022 ja päättyä 31.12.2023. Kokeilun jälkeen työ- ja elinkeinoministeriön on tarkoitus hankkia arviointi ulkopuolisilta tutkijoilta.

Lue lisää

Kysymyksiä ja vastauksia yksinyrittäjien rekrytointitukikokeilusta


Lisätiedot:
erityisasiantuntija Ville Heinonen
vanhempi hallitussihteeri Kirsi Hyttinen