Työttömyysturva

Työttömyysturvalla turvataan työttömän työnhakijan taloudelliset mahdollisuudet hakea työtä ja parantaa työllistymisedellytyksiään. Työttömyysetuudella tarkoitetaan ansiopäivärahaa, peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea.

Työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) antaa työvoimapoliittisen lausunnon työnhakijan oikeudesta työttömyysetuuteen. Työvoimapoliittinen lausunto koskee etuuden saamisen työvoimapoliittisia edellytyksiä. TE-toimisto antaa työvoimapoliittisen lausunnon suoraan työttömyysetuuden maksajalle eli työttömyyskassalle tai Kelalle.

Työttömyyskassat ja Kela ratkaisevat muut työttömyysetuuden saamisen edellytykset, tekevät päätöksen työttömyysetuudesta ja huolehtivat etuuden maksatuksesta.

Työ- ja elinkeinoministeriö johtaa, ohjaa ja kehittää työttömyysturvan toimeenpanoa työvoimapoliittisten asioiden osalta. Sosiaali- ja terveysministeriö johtaa, ohjaa ja kehittää toimeenpanoa toimeentuloturvaan liittyvien asioiden osalta.

Lisätietoja: Timo Meling