Tukialueet

Alueiden välillä on eroja siinä, millaisia mahdollisuuksia ne tarjoavat yritystoiminnalle. Työvoima- ja muut resurssit ovat jakautuneet epätasaisesti. Valtioneuvosto voi nimetä heikommin kehittyneitä alueita tukialueiksi. Tukialueilla yritysten investointeihin myönnettävän avustuksen taso voi olla korkeampi kuin muualla maassa. Tukea myöntävät ELY-keskukset.

Tukialueet määritellään EU:n asettamien kriteereiden puitteissa. Keskeisimpiä kriteereitä ovat väestöntiheys, BKT ja työttömyysaste sekä tietyt maantieteelliset erityispiirteet. Tukialueeksi on mahdollista nimetä myös vakavan rakennemuutoksen kohteena olevia alueita.

Tukialueet ja tukitasot kaudella 2022-2027

Tukialueiden määrittelyä vuosille 2022-2027 valmistellaan parhaillaan. Prosessi etenee siten, että tukialueista annettavasta valtioneuvoston asetuksesta pyydetään lausuntoja. Tämän jälkeen ehdotus viimeistellään ja toimitetaan Euroopan komissiolle hyväksyttäväksi. Komission hyväksyttyä Suomen tukialueet valtioneuvosto antaa tukialueet I ja II määrittävän asetuksen. Tukitasoista säädetään lain valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021-2028 nojalla annetussa asetuksessa, jota päivitetään vastaamaan uusia tukitasoja. 

Uudet tukialueet ja tukitasot tulevat voimaan arviolta keväällä 2022. Tätä ennen ELY-keskukset eivät voi myöntää avustusta yritysten investointeihin.
 

Lisätietoja: Mikko Härkönen