Tukialueet

Alueiden välillä on eroja siinä, millaisia mahdollisuuksia ne tarjoavat yritystoiminnalle. Työvoima- ja muut resurssit ovat jakautuneet epätasaisesti. Valtioneuvosto voi nimetä heikommin kehittyneitä alueita tukialueiksi. Tukialueilla yritysten investointeihin myönnettävän avustuksen taso voi olla korkeampi kuin muualla maassa. Tukea myöntävät ELY-keskukset.

Tukialueet määritellään EU:n asettamien kriteereiden puitteissa. Keskeisimpiä kriteereitä ovat väestöntiheys, BKT ja työttömyysaste sekä tietyt maantieteelliset erityispiirteet. Tukialueeksi on mahdollista nimetä myös vakavan rakennemuutoksen kohteena olevia alueita.

Tukialueet ja tukitasot kaudella 2014–2021

Itä- ja Pohjois-Suomen suuralue kuuluu tukialueeseen harvan asutuksen perusteella. Suuralueeseen kuuluvat Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maakunnat.

Euroopan komission kullekin jäsenvaltiolle määrittelemän väestöosuuden mukaan tämän jälkeen muualla Suomessa tukialueiden asukasluku voi olla vain noin 100 000.

Tämän väestöosuuden kohdentamisessa lähtökohtana ovat olleet rakennemuutoksen tai pitkittyneen taantuman alueet. Näillä alueilla on tarvetta korkeammalle pk-yrityksille myönnettävälle tuelle sekä mahdollisuudelle tukea myös suuria yrityksiä. Komissio on vahvistanut alueet Suomen esityksen mukaisesti.

Itä- ja Pohjois-Suomi muodostaa tukialueen I, jolla tukitasot ovat korkeimmat. Tukialueeseen II kuuluvat Salon, Someron, Kannonkosken, Karstulan, Kinnulan, Kivijärven, Kyyjärven, Pihtiputaan, Saarijärven, Viitasaaren ja Konneveden kunnat. Muu Suomi on tukialuetta III, jolla tukitasot ovat matalimmat eikä suuria yrityksiä voida tukea ollenkaan.

Investointiavustusten maksimitukitasot 2014–2021

Tukialue I
(Itä- ja Pohjois-Suomi)    

Suuret yritykset                 15 %
Keskisuuret yritykset         25 %
Pienet yritykset                  35 %

Tukialue II
(Salon seutukunta, Saarijärvi-Viitasaaren seutukunta sekä Konnevesi) 

Suuret yritykset                  10 %
Keskisuuret yritykset          20 %
Pienet yritykset                   30 %

Tukialue III
(Muu Suomi)    

Suuret yritykset                     -     
Keskisuuret yritykset           10 %
Pienet yritykset                    20 %

Lisätietoja: Hanna-Maria Urjankangas