ILO-sopimuksia aiheittain, osa I

Luettelo perustuu ILOn ns. Cartier-ryhmän tekemään sopimusten ajantasaisuusarvioon. Perustavanlaatuisiksi luokiteltujen kahdeksan yleissopimuksen nimet ovat lihavoituina. SopS linkissä on vanhojen asioiden sopimustekstin lisäksi asetus ja sopimuksen viitetiedot. Uusimmissa asioissa säädöstiedot ovat ainakin osin eduskunnan tietokannassa.

Linkkejä eräiden muiden sopimusten hallituksen esityksiin, muihinkin saa linkin mm. pyynnöstä:

Nro 47: Työajan lyhentäminen 40 tuntiin viikossa, HE 34/1937, HE 224/1988
(sdk-nro 961/1990, SopS 69/1990, ratifiointi rekisteröity 23.11.1989)

Nro 88: Työnvälityksen järjestely, HE 36/1950, ks ed. HE 224/1988
(sdk-nro 962/1990, SopS 70/1990, ratifiointi rekisteröity 23.11.1989)

Nro 132: Palkalliset vuosilomat, HE 5/1973, ks ed. HE 224/1998
(sdk-nro 963/1990, SopS 71/1990, ratifiointi rekisteröity 15.1.1990)

Nro 119: Koneiden varustaminen suojalaitteilla, HE 28/1965
(sdk-nro 661/1969, SopS 47/1969, ratifiointi rekisteröity 15.8.1969)

Yhdistymisvapaus ja kollektiivinen neuvottelumenettely

Nro 87: Ammatillinen järjestäytymisvapaus ja ammatillisen järjestäytymisoikeuden suojelu (1948)
HE 58/1949,  sdk-nro 858/1949, SopS 45/1949, ratifiointi rekisteröity 20.01.1950

Nro 98: Järjestäytymisoikeuden ja kollektiivisen neuvotteluoikeuden periaatteiden soveltaminen (1949)
HE 19/1951, sdk-nro 627/1951, SopS  32/1951, ratifiointi rekisteröity 22.12.1951

Nro 135: Työntekijäin edustajien suojelu yrityksessä ja heidän toimintansa helpottaminen (1971) - myös suositus 143
HE 117/1973, ratifiointivuosi ja sdk-nro 1975, 1057/1976, SopS 84/1976, ratifiointi rekisteröity 13.01.1976

Nro 141: Maaseudun työntekijäjärjestöt ja niiden osuus taloudellisessa ja sosiaalisessa kehityksessä (1975) - myös suositukset 149 ja 151
HE 163/1976, ratifiointivuosi ja sdk-nro 1977, 696/1978,  SopS 45/1978, ratifiointi rekisteröity 14.09.1977

Nro 151: Julkisen sektorin järjestäytymisoikeuden suojelu ja palvelussuhteen ehtojen määräämismenettely (1978) - myös suositus 159
HE 49/1979, ratifiointivuosi ja sdk-nro 1980, 135/1981, SopS 15/1981, ratifiointi rekisteröity 05.06.1981

Nro 154: Kollektiivisen neuvottelumenettelyn edistäminen (1981) - myös suositukset 163-165
HE 86/1982, sdk-nro 930/1983SopS 71/1983, ratifiointi rekisteröity 09.02.1983

Pakkotyön poistaminen

Nro 29: Pakollinen työ (1930) - myös suositus 35
HE 63/1934, sdk-nro 373/1935, SopS 44/1935, ratifiointi rekisteröity 13.01.1936

Yleissopimukseen nro 29 liittyvä pöytäkirja (2014)
HE 69/2016, sdk-nro 126/2017, SopS 29/2017, ratifiointi rekisteröity 27.01.2017

Nro 105: Pakkotyön poistaminen (1957)
HE 39/1959, sdk-nro 244/1960,  SopS 17/1960, ratifiointi rekisteröity 27.05.1960

Lapsityö sekä lasten ja nuorten henkilöiden suojelu

Nro 77: Lääkärintarkastus, millä todetaan lasten ja nuorten henkilöiden soveltuvaisuus teollisuustyöhön (1946) ja

Nro 78: Lääkärintarkastus, jolla todetaan lasten ja nuorten henkilöiden soveltuvaisuus työhön ei-teollisilla aloilla (1946) - myös suositus 79
HE 64/1948

Nro 124: Lääkärintarkastus, jolla todetaan nuorten henkilöiden soveltuvuus maanpinnanalaisiin töihin kaivoksissa (1965) - myös suositus 125
HE 17/1968, sdk-nro 590/1968, SopS 65/1968, ratifiointi rekisteröity 23.09.1968

Nro 138: Työhön pääsemiseksi vaadittava vähimmäisikä (1973) - myös suositus 146
HE 113/1974, ratifiointivuosi ja sdk-nro 1975, 1060/1976, SopS 87/1976, ratifiointi rekisteröity 13.01.1976

Nro 182: Lapsityön pahimpien muotojen kieltäminen ja välittömät toimet niiden poistamiseksi (1999) - myös suositus 190
HE 170/1999, ratifiointivuosi ja sdk-nro 1999, 300/2000, SopS 16/2000, ratifiointi rekisteröity 17.01.2000

Samanlaiset mahdollisuudet ja yhdenvertainen kohtelu

Nro 100: Samanarvoisesta työstä miehille ja naisille maksettava sama palkka (1951) - myös suositukset 90 ja 91
HE 104/1952,
HE 47/1962, sdk-nro 128/1963, SopS 9/1963, ratifiointi rekisteröity 14.01.1963

Nro 111: Työmarkkinoilla ja ammatin harjoittamisen yhteydessä tapahtuva syrjintä (1958) - myös suositukset 110 ja 111
HE 57/1961,
HE 94/1969 ratifiointivuosi ja sdk-nro 831/1970, SopS 63/1970, ratifiointi rekisteröity 23.04.1970

Nro 156: Perheenhuoltovelvollisuuksia omaavien mies- ja naistyöntekijöiden samanlaiset mahdollisuudet ja yhdenvertainen kohtelu (1981) - myös suositukset 163-165
HE 86/1982, sdk-nro 931/1983, SopS 72/1983, ratifiointi rekisteröity 09.02.1983

Kolmikantaneuvottelut

Nro 144: Kolmikantaneuvottelut, joiden tarkoituksena on edistää työtä koskevien kansainvälisten normien noudattamista (1976) - myös suositus 152
HE 245/1977, ratifiointivuosi ja sdk-nro 1978, 744/1979, SopS 52/1979, ratifiointi rekisteröity 02.10.1978

Työasiainhallinto ja ammattientarkastus

Nro 81: Ammattientarkastus teollisuudessa ja kaupassa (1947)
HE 84/1949, sdk-nro 857/1949, SopS 44/1949, ratifiointi rekisteröity 20.01.1950

Yleissopimukseen nro 81 liittyvä pöytäkirja: Ammattientarkastus (1995)
HE 257/1996, ratifiointivuosi ja sdk-nro 1997, 55/1998, SopS 10/1998, ratifiointi rekisteröity 09.06.1997

Nro 129: Maatalouden ammattientarkastus (1969) - myös suositukset 133 ja 134
HE 86/1973, sdk-nro 863/1974, SopS 51/1974, ratifiointi rekisteröity 02.09.1974

Nro 150: Työasiainhallinnon rooli, tehtävät ja organisaatio (1978) - myös suositukset 158 ja 159
HE 49/1979, ratifiointivuosi ja sdk-nro 1980, 134/1981, SopS 14/1981, ratifiointi rekisteröity 25.02.1980

Nro 160: Työtilastot (1985) - myös suositukset 170 ja 171
HE 78/1986,  ratifiointivuosi ja sdk-nro 1987, 345/1988,  SopS 19/1988, oikaisu sdk-nro 107/2001 ja SopS 11/2001, ratifiointi rekisteröity 27.04.1987

Työllisyyspolitiikka ja työllisyyden edistäminen

Nro 122: Työllisyyspolitiikka (1964) - myös suositukset 120-122
HE 14/1968, sdk-nro 589/1968, SopS 64/1968, ratifiointi rekisteröity 23.09.1968

(nro 169 täydentäviä määräyksiä, 1984, mm. HE 92/1985)

Nro 159: Ammatillinen kuntoutus ja työllistäminen (vajaakuntoiset henkilöt, 1983) - myös suositus 168
HE 112/1984, ratifiointivuosi ja sdk-nro 1985, 218/1986, SopS 24/1986, ratifiointi rekisteröity 24.04.1985

Nro 181: Yksityiset työnvälitystoimistot (1997) - myös suositus 188
HE 268/1998, ratifiointivuosi ja sdk-nro 1999, 305/2000, SopS 21/2000, ratifiointi rekisteröity 25.05.1999

Ammattiohjaus ja koulutus

Nro 140: Taloudellisesti tuettu opintovapaa (1974) - myös suositus 148
HE 169/1975, sdk-nro 333/1978 
HE 86/1991, sdk-nro 632/1992, SopS 56/1992, ratifiointi rekisteröity 24.02.1992

Nro 142: Ammatinvalinnanohjauksen ja ammattikoulutuksen osuus kehitettäessä inhimillisiä voimavaroja (1975) - myös suositus 150
HE 163/1976, ratifiointivuosi ja sdk-nro 1977, 697/1978, SopS 46/1978, ratifiointi rekisteröity 14.09.1977