ILO-sopimuksia aiheittain, osa I

Luettelo perustuu ILOn ns. Cartier-ryhmän tekemään sopimusten ajantasaisuusarvioon. Perustavanlaatuisiksi luokiteltujen kahdeksan yleissopimuksen nimet ovat lihavoituina. SopS linkissä on vanhojen asioiden sopimustekstin lisäksi asetus ja sopimuksen viitetiedot. Uusimmissa asioissa säädöstiedot ovat ainakin osin eduskunnan tietokannassa.

Yhdistymisvapaus ja kollektiivinen neuvottelumenettely

Nro 87: Ammatillinen järjestäytymisvapaus ja ammatillisen järjestäytymisoikeuden suojelu (1948)
HE nro 58/1949,  sdk-nro 858/1949, SopS 45/1949, ratifiointi rekisteröity 20.01.1950, voimaantulo 20.01.1951

Nro 98: Järjestäytymisoikeuden ja kollektiivisen neuvotteluoikeuden periaatteiden soveltaminen (1949)
HE nro 19/1951, sdk-nro 627/1951, SopS  32/1951, ratifiointi rekisteröity 22.12.1951, voimaantulo 22.12.1952

Nro 135: Työntekijäin edustajien suojelu yrityksessä ja heidän toimintansa helpottaminen (1971)
HE nro 117/1973, ratifiointivuosi ja sdk-nro 1975, 1057/1976, SopS 84/1976, ratifiointi rekisteröity 13.01.1976, voimaantulo 13.01.1977
- myös suosituksen 143 teksti

Nro 141: Maaseudun työntekijäjärjestöt ja niiden osuus taloudellisessa ja sosiaalisessa kehityksessä (1975)
HE nro 163/1976, ratifiointivuosi ja sdk-nro 1977, 696/1978,  SopS 45/1978, ratifiointi rekisteröity 14.09.1977, voimaantulo 14.09.1978
- myös suositusten 149 ja 151 teksti

Nro 151: Julkisen sektorin järjestäytymisoikeuden suojelu ja palvelussuhteen ehtojen määräämismenettely (1978)
HE nro 49/1979, ratifiointivuosi ja sdk-nro 1980, 135/1981, SopS 15/1981, ratifiointi rekisteröity 05.06.1981, voimaantulo 05.06.1982
- myös suosituksen 159 teksti

Nro 154: Kollektiivisen neuvottelumenettelyn edistäminen (1981)
HE nro 86/1982, sdk-nro 930/1983SopS 71/1983, ratifiointi rekisteröity 09.02.1983, voimaantulo 09.02.1984
- myös suositusten 163-165 teksti

Pakkotyön poistaminen

Nro 29: Pakollinen työ (1930)
HE nro 63/1934, sdk-nro 373/1935, SopS 44/1935, ratifiointi rekisteröity 13.01.1936, voimaantulo 13.01.1937
- myös suosituksen 35 teksti

Yleissopimukseen nro 29 liittyvä pöytäkirja (2014)
HE nro 69/2016, sdk-nro 126/2017, SopS 29/2017, ratifiointi rekisteröity 27.01.2017, voimaantulo 21.01.2018

Nro 105: Pakkotyön poistaminen (1957)
HE nro 39/1959, sdk-nro 244/1960,  SopS 17/1960, ratifiointi rekisteröity 27.05.1960, voimaantulo 27.05.1961

Lapsityö sekä lasten ja nuorten henkilöiden suojelu

Nro 77: Lääkärintarkastus, millä todetaan lasten ja nuorten henkilöiden soveltuvaisuus teollisuustyöhön (1946)
HE nro 64/1948

Nro 78: Lääkärintarkastus, jolla todetaan lasten ja nuorten henkilöiden soveltuvaisuus työhön ei-teollisilla aloilla (1946)
HE nro 64/1948
- myös suosituksen 79 teksti

Nro 124: Lääkärintarkastus, jolla todetaan nuorten henkilöiden soveltuvuus maanpinnanalaisiin töihin kaivoksissa (1965)
HE nro 17/1968, sdk-nro 590/1968, SopS 65/1968, ratifiointi rekisteröity 23.09.1968, voimaantulo 23.09.1969
- myös suosituksen 125 teksti

Nro 138: Työhön pääsemiseksi vaadittava vähimmäisikä (1973)
HE nro 113/1974, ratifiointivuosi ja sdk-nro 1975, 1060/1976, SopS 87/1976, ratifiointi rekisteröity 13.01.1976, voimaantulo 13.01.1977
- myös suosituksen 146 teksti

Nro 182: Lapsityön pahimpien muotojen kieltäminen ja välittömät toimet niiden poistamiseksi (1999)
HE nro 170/1999, ratifiointivuosi ja sdk-nro 1999, 300/2000, SopS 16/2000, ratifiointi rekisteröity 17.01.2000, voimaantulo 17.01.2001
- myös suosituksen 190 teksti

Samanlaiset mahdollisuudet ja yhdenvertainen kohtelu

Nro 100: Samanarvoisesta työstä miehille ja naisille maksettava sama palkka (1951)
HE nro 104/1952,
HE nro 47/1962, sdk-nro 128/1963, SopS 9/1963, ratifiointi rekisteröity 14.01.1963, voimaantulo 14.01.1964
- myös suositusten 90 ja 91 teksti

Nro 111: Työmarkkinoilla ja ammatin harjoittamisen yhteydessä tapahtuva syrjintä (1958)
HE nro 57/1961,
HE nro 94/1969 ratifiointivuosi ja sdk-nro 831/1970, SopS 63/1970, ratifiointi rekisteröity 23.04.1970, voimaantulo 23.04.1971
- myös suositusten 110 ja 111 teksti

Nro 156: Perheenhuoltovelvollisuuksia omaavien mies- ja naistyöntekijöiden samanlaiset mahdollisuudet ja yhdenvertainen kohtelu (1981)
HE nro 86/1982, sdk-nro 931/1983, SopS 72/1983, ratifiointi rekisteröity 09.02.1983, voimaantulo 09.02.1984
- myös suositusten 163-165 teksti

Kolmikantaneuvottelut

Nro 144: Kolmikantaneuvottelut, joiden tarkoituksena on edistää työtä koskevien kansainvälisten normien noudattamista (1976)
HE nro 245/1977, ratifiointivuosi ja sdk-nro 1978, 744/1979, SopS 52/1979, ratifiointi rekisteröity 02.10.1978, voimaantulo 02.10.1979
- myös suosituksen 152 teksti

Työasiainhallinto ja ammattientarkastus

Nro 81: Ammattientarkastus teollisuudessa ja kaupassa (1947)
HE nro 84/1949, sdk-nro 857/1949, SopS 44/1949, ratifiointi rekisteröity 20.01.1950, voimaantulo 20.01.1951

Yleissopimukseen nro 81 liittyvä pöytäkirja: Ammattientarkastus (1995)
HE nro 257/1996, ratifiointivuosi ja sdk-nro 1997, 55/1998, SopS 10/1998, ratifiointi rekisteröity 09.06.1997, voimaantulo 09.06.1998

Nro 129: Maatalouden ammattientarkastus (1969)
HE nro 86/1973, sdk-nro 863/1974, SopS 51/1974, ratifiointi rekisteröity 02.09.1974, voimaantulo 02.09.1975
- myös suositusten 133 ja 134 teksti

Nro 150: Työasiainhallinnon rooli, tehtävät ja organisaatio (1978)
HE nro 49/1979, ratifiointivuosi ja sdk-nro 1980, 134/1981, SopS 14/1981, ratifiointi rekisteröity 25.02.1980, voimaantulo 25.02.1981
- myös suositusten 158 ja 159 teksti

Nro 160: Työtilastot (1985)
HE nro 78/1986,  ratifiointivuosi ja sdk-nro 1987, 345/1988,  SopS 19/1988, oikaisu sdk-nro 107/2001 ja SopS 11/2001, ratifiointi rekisteröity 27.04.1987, voimaantulo 27.04.1988
- myös suositusten 170 ja 171 teksti

Työllisyyspolitiikka ja työllisyyden edistäminen

Nro 122: Työllisyyspolitiikka (1964)
HE nro 14/1968, sdk-nro 589/1968, SopS 64/1968, ratifiointi rekisteröity 23.09.1968, voimaantulo 23.09.1969
- myös suositusten 120-122 teksti

(nro 169 täydentäviä määräyksiä, 1984, mm. HE 92/1985)

Nro 159: Ammatillinen kuntoutus ja työllistäminen (vajaakuntoiset henkilöt, 1983)
HE nro 112/1984, ratifiointivuosi ja sdk-nro 1985, 218/1986, SopS 24/1986, ratifiointi rekisteröity 24.04.1985, voimaantulo 24.04.1986
- myös suosituksen 168 teksti

Nro 181: Yksityiset työnvälitystoimistot (1997)
HE nro 268/1998, ratifiointivuosi ja sdk-nro 1999, 305/2000, SopS 21/2000, ratifiointi rekisteröity 25.05.1999, voimaantulo 25.05.2000
- myös suosituksen 188 teksti

Ammattiohjaus ja koulutus

Nro 140: Taloudellisesti tuettu opintovapaa (1974)
HE nro 169/1975, sdk-nro 333/1978 
HE nro 86/1991, sdk-nro 632/1992, SopS 56/1992, ratifiointi rekisteröity 24.02.1992, voimaantulo 24.02.1993
- myös suosituksen 148 teksti

Nro 142: Ammatinvalinnanohjauksen ja ammattikoulutuksen osuus kehitettäessä inhimillisiä voimavaroja (1975)
HE nro 163/1976, ratifiointivuosi ja sdk-nro 1977, 697/1978, SopS 46/1978, ratifiointi rekisteröity 14.09.1977, voimaantulo 14.09.1978
- myös suosituksen 150 teksti