ILO-sopimuksia aiheittain, osa I

Luettelo perustuu ILOn ns. Cartier-ryhmän tekemään sopimusten ajantasaisuusarvioon. Perustavanlaatuisiksi luokiteltujen kahdeksan yleissopimuksen nimet ovat lihavoituina. SopS linkissä on vanhojen asioiden sopimustekstin lisäksi asetus ja sopimuksen viitetiedot. Uusimmissa asioissa säädöstiedot ovat ainakin osin eduskunnan tietokannassa.

Yhdistymisvapaus ja kollektiivinen neuvottelumenettely

Nro 87: Ammatillinen järjestäytymisvapaus ja ammatillisen järjestäytymisoikeuden suojelu (1948)
HE nro 58/1949,  sdk-nro 858/1949, SopS 45/1949, ratifiointi rekisteröity 20.01.1950, voimaantulo 20.01.1951

Nro 98: Järjestäytymisoikeuden ja kollektiivisen neuvotteluoikeuden periaatteiden soveltaminen (1949)
HE nro 19/1951, sdk-nro 627/1951, SopS  32/1951, ratifiointi rekisteröity 22.12.1951, voimaantulo 22.12.1952

Nro 135: Työntekijäin edustajien suojelu yrityksessä ja heidän toimintansa helpottaminen (1971) - myös suositus 143
HE nro 117/1973, ratifiointivuosi ja sdk-nro 1975, 1057/1976, SopS 84/1976, ratifiointi rekisteröity 13.01.1976, voimaantulo 13.01.1977

Nro 141: Maaseudun työntekijäjärjestöt ja niiden osuus taloudellisessa ja sosiaalisessa kehityksessä (1975) - myös suositukset 149 ja 151
HE nro 163/1976, ratifiointivuosi ja sdk-nro 1977, 696/1978,  SopS 45/1978, ratifiointi rekisteröity 14.09.1977, voimaantulo 14.09.1978

Nro 151: Julkisen sektorin järjestäytymisoikeuden suojelu ja palvelussuhteen ehtojen määräämismenettely (1978) - myös suositus 159
HE nro 49/1979, ratifiointivuosi ja sdk-nro 1980, 135/1981, SopS 15/1981, ratifiointi rekisteröity 05.06.1981, voimaantulo 05.06.1982

Nro 154: Kollektiivisen neuvottelumenettelyn edistäminen (1981) - myös suositukset 163-165
HE nro 86/1982, sdk-nro 930/1983SopS 71/1983, ratifiointi rekisteröity 09.02.1983, voimaantulo 09.02.1984

Pakkotyön poistaminen

Nro 29: Pakollinen työ (1930) - myös suositus 35
HE nro 63/1934, sdk-nro 373/1935, SopS 44/1935, ratifiointi rekisteröity 13.01.1936, voimaantulo 13.01.1937

Yleissopimukseen nro 29 liittyvä pöytäkirja (2014)
HE nro 69/2016, sdk-nro 126/2017, SopS 29/2017, ratifiointi rekisteröity 27.01.2017, voimaantulo 21.01.2018

Nro 105: Pakkotyön poistaminen (1957)
HE nro 39/1959, sdk-nro 244/1960,  SopS 17/1960, ratifiointi rekisteröity 27.05.1960, voimaantulo 27.05.1961

Lapsityö sekä lasten ja nuorten henkilöiden suojelu

Nro 77: Lääkärintarkastus, millä todetaan lasten ja nuorten henkilöiden soveltuvaisuus teollisuustyöhön (1946)
HE nro 64/1948

Nro 78: Lääkärintarkastus, jolla todetaan lasten ja nuorten henkilöiden soveltuvaisuus työhön ei-teollisilla aloilla (1946) - myös suositus 79
HE nro 64/1948

Nro 124: Lääkärintarkastus, jolla todetaan nuorten henkilöiden soveltuvuus maanpinnanalaisiin töihin kaivoksissa (1965) - myös suositus 125
HE nro 17/1968, sdk-nro 590/1968, SopS 65/1968, ratifiointi rekisteröity 23.09.1968, voimaantulo 23.09.1969

Nro 138: Työhön pääsemiseksi vaadittava vähimmäisikä (1973) - myös suositus 146
HE nro 113/1974, ratifiointivuosi ja sdk-nro 1975, 1060/1976, SopS 87/1976, ratifiointi rekisteröity 13.01.1976, voimaantulo 13.01.1977

Nro 182: Lapsityön pahimpien muotojen kieltäminen ja välittömät toimet niiden poistamiseksi (1999) - myös suositus 190
HE nro 170/1999, ratifiointivuosi ja sdk-nro 1999, 300/2000, SopS 16/2000, ratifiointi rekisteröity 17.01.2000, voimaantulo 17.01.2001

Samanlaiset mahdollisuudet ja yhdenvertainen kohtelu

Nro 100: Samanarvoisesta työstä miehille ja naisille maksettava sama palkka (1951) - myös suositukset 90 ja 91
HE nro 104/1952,
HE nro 47/1962, sdk-nro 128/1963, SopS 9/1963, ratifiointi rekisteröity 14.01.1963, voimaantulo 14.01.1964

Nro 111: Työmarkkinoilla ja ammatin harjoittamisen yhteydessä tapahtuva syrjintä (1958) - myös suositukset 110 ja 111
HE nro 57/1961,
HE nro 94/1969 ratifiointivuosi ja sdk-nro 831/1970, SopS 63/1970, ratifiointi rekisteröity 23.04.1970, voimaantulo 23.04.1971

Nro 156: Perheenhuoltovelvollisuuksia omaavien mies- ja naistyöntekijöiden samanlaiset mahdollisuudet ja yhdenvertainen kohtelu (1981) - myös suositukset 163-165
HE nro 86/1982, sdk-nro 931/1983, SopS 72/1983, ratifiointi rekisteröity 09.02.1983, voimaantulo 09.02.1984

Kolmikantaneuvottelut

Nro 144: Kolmikantaneuvottelut, joiden tarkoituksena on edistää työtä koskevien kansainvälisten normien noudattamista (1976) - myös suositus 152
HE nro 245/1977, ratifiointivuosi ja sdk-nro 1978, 744/1979, SopS 52/1979, ratifiointi rekisteröity 02.10.1978, voimaantulo 02.10.1979

Työasiainhallinto ja ammattientarkastus

Nro 81: Ammattientarkastus teollisuudessa ja kaupassa (1947)
HE nro 84/1949, sdk-nro 857/1949, SopS 44/1949, ratifiointi rekisteröity 20.01.1950, voimaantulo 20.01.1951

Yleissopimukseen nro 81 liittyvä pöytäkirja: Ammattientarkastus (1995)
HE nro 257/1996, ratifiointivuosi ja sdk-nro 1997, 55/1998, SopS 10/1998, ratifiointi rekisteröity 09.06.1997, voimaantulo 09.06.1998

Nro 129: Maatalouden ammattientarkastus (1969) - myös suositukset 133 ja 134
HE nro 86/1973, sdk-nro 863/1974, SopS 51/1974, ratifiointi rekisteröity 02.09.1974, voimaantulo 02.09.1975

Nro 150: Työasiainhallinnon rooli, tehtävät ja organisaatio (1978) - myös suositukset 158 ja 159
HE nro 49/1979, ratifiointivuosi ja sdk-nro 1980, 134/1981, SopS 14/1981, ratifiointi rekisteröity 25.02.1980, voimaantulo 25.02.1981

Nro 160: Työtilastot (1985) - myös suositukset 170 ja 171
HE nro 78/1986,  ratifiointivuosi ja sdk-nro 1987, 345/1988,  SopS 19/1988, oikaisu sdk-nro 107/2001 ja SopS 11/2001, ratifiointi rekisteröity 27.04.1987, voimaantulo 27.04.1988

Työllisyyspolitiikka ja työllisyyden edistäminen

Nro 122: Työllisyyspolitiikka (1964) - myös suositukset 120-122
HE nro 14/1968, sdk-nro 589/1968, SopS 64/1968, ratifiointi rekisteröity 23.09.1968, voimaantulo 23.09.1969

(nro 169 täydentäviä määräyksiä, 1984, mm. HE 92/1985)

Nro 159: Ammatillinen kuntoutus ja työllistäminen (vajaakuntoiset henkilöt, 1983) - myös suositus 168
HE nro 112/1984, ratifiointivuosi ja sdk-nro 1985, 218/1986, SopS 24/1986, ratifiointi rekisteröity 24.04.1985, voimaantulo 24.04.1986

Nro 181: Yksityiset työnvälitystoimistot (1997) - myös suositus 188
HE nro 268/1998, ratifiointivuosi ja sdk-nro 1999, 305/2000, SopS 21/2000, ratifiointi rekisteröity 25.05.1999, voimaantulo 25.05.2000

Ammattiohjaus ja koulutus

Nro 140: Taloudellisesti tuettu opintovapaa (1974) - myös suositus 148
HE nro 169/1975, sdk-nro 333/1978 
HE nro 86/1991, sdk-nro 632/1992, SopS 56/1992, ratifiointi rekisteröity 24.02.1992, voimaantulo 24.02.1993

Nro 142: Ammatinvalinnanohjauksen ja ammattikoulutuksen osuus kehitettäessä inhimillisiä voimavaroja (1975) - myös suositus 150 ​​​​​​​
HE nro 163/1976, ratifiointivuosi ja sdk-nro 1977, 697/1978, SopS 46/1978, ratifiointi rekisteröity 14.09.1977, voimaantulo 14.09.1978