HIISI-hanke

Ilmasto- ja energiastrategian sekä keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman valmistelun tueksi toteutettiin laaja, valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminnan rahoittama taustaselvitys, Hiilineutraali Suomi 2035 – ilmasto- ja energiapolitiikan toimet ja vaikutukset (HIISI) -hanke. Sen koordinaattorina toimii Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy tutkimuspartnereinaan Suomen ympäristökeskus (Syke), Luonnonvarakeskus (Luke), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Pellervon taloustutkimus (PTT).

Vuoden 2021 lopussa käynnistettiin ministeriöiden yhteisesti rahoittamana jatkoselvitys päätettyjen toimien vaikutuksesta kasvihuonekaasupäästöjen vähenemiseen ja energiataseisiin sekä kansantalouteen. Raportti julkaistiin helmikuussa 2022, linkki tiedotteeseen.

Ilmasto- ja energiastrategiaa valmisteltiin valtioneuvoston yhteisenä projektina, jossa olivat mukana työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö sekä valtiovarainministeriö. Lisäksi hyödynnettiin laajasti ministeriöiden alaisten virastojen asiantuntemusta.

Lisätietoja: Petteri Kuuva

Ilmasto- ja energiastrategian sukupuolivaikutusten arviointi 

Hallituksen Ilmasto- ja energiastrategian valmistelun yhteydessä on tehty hallituksen tasa-arvo-ohjelman mukainen sukupuolivaikutusten arviointi. Arviointiraportissa tarkastellaan ilmasto- ja energiastrategiaan ehdotettujen politiikkatoimien ihmisvaikutuksia ja niiden sukupuolittuneisuutta kuudella eri sektorilla: energiatuotannossa, rakentamisessa ja rakennuksissa, liikenteessä, teollisuudessa, palvelusektorilla sekä maataloudessa. Tutkijoiden arvio osoittaa, että sukupuolivaikutusten huomioon ottaminen toimenpiteiden suunnittelussa on merkityksellistä sekä tasa-arvon että ilmastotoimien hyväksyttävyyden ja tehokkuuden kannalta.

Ilmasto- ja energiastrategian sukupuolivaikutusten arviointiraportti

Lisätietoja: Markku Kinnunen