Kansalliset yritystuen yleiset edellytykset

Yritystuella tarkoitetaan taloudelliseen toimintaan myönnettävää avustusta ja korkotukea sekä sellaista lainaa, takausta, takuuta, oman pääoman ehtoista rahoitusta, verotukea ja muuta järjestelyä, johon sisältyy taloudellista etua.   

Taloudellisen toiminnan tukeminen on yritystukea organisaatiomuodosta ja rahoitustavasta riippumatta.        

Kansalliset yritystuen yleiset edellytykset uudistuivat 1.7.2016 alkaen (HE 22/2016). Yritystukien yleiset edellytykset ovat:            

  • Selkeä taloudellinen tai yhteiskunnallinen tavoite. Jos tuella on taloudellinen tavoite (tehokkuus, uudistuminen, kilpailukyky, kansantalouden kasvuedellytysten vahvistaminen) tuen on lisäksi kohdistuttava sellaisiin tarkoituksiin, joilla korjataan markkinoiden toimintapuutetta.
  • Tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas keino tavoitteiden saavuttamiseksi.
  • Kilpailua vääristävien vaikutusten on oltava mahdollisimman vähäiset.
  • Määräaikainen
  • Kannustava vaikutus 
  • Edellytykset kannattavaan toimintaan
  • Vaikuttavuuden arviointi

Lisätietoja:

Anne Rothovius