ILOa koskevat julkaisut ja raportit

Meeting of Experts to Adopt Guidelines on the Promotion of Decent Work and Road Safety in the Transport Sector, Geneva 23 -27.9.2019, linkki ILOn sivulle ja matkaraportti

2019 työkonferenssissa hyväksytyt asiakirjat: yleissopimus nro 190 ja suositus nro 206, (aiheena väkivalta ja häirintä) sekä satavuotisjulistus 

Seminaari Law for Social Justice 15.-17.4.2019 sivusto ja raportti

Global Commission on the Future of Work, raportti 21.1.2019 ym. aineistoa

Monikansallisia yrityksiä ja sosiaalipolitiikkaa koskeva kolmikantainen periaatejulistus, (MNE declaration), päivitys kevät 2017, uudistukset mm. UN Guiding Principles ja Agenda-2030 viittausten sekä liitteen II (operationaaliset työkalut) lisääminen.

Global Wage Report 2016/17, raportin infotilaisuus Helsingissä keväällä 2017

Euroopan aluekokous Turkissa 5.10.2017. The Istanbul Initiative for the Centenary: Future for Decent Work for strong and responsible social partnership in Europe and Central Asia

The Future of Work and new Forms of Work from the Global and the Nordic Perspectives, konferenssiraportti, Nordic Future of Work Conference I, Helsinki 2016

Painetut julkaisut

ILOn yleissopimukset
Kolmikantainen periaatejulistus  (MNE 1998): monikansalliset yritykset ja sosiaalipolitiikka
Työpaikkaväkivalta palvelualoilla ja ilmiön vastaiset toimet
Vajaakuntoisasioiden hoitaminen työpaikalla
ILOn julistus globalisaation sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta 2008

Linkit ja tiedostot

ILO Constitution
ILOn perussääntö, suomennos, 2017
Standing Orders of the International Labour Conference

ILOn vuosisatajulistus, 2019 (epävirallinen käännös)

Julistus työelämän perusperiaatteista ja –oikeuksista (1998, finlex.fi)

Käsikirja Kansainvälisen työjärjestön (ILO) sopimusten ja suositusten käsittelymenettelystä, 2007
ILO World Employment and Social Outlook: Trends 2016
ILO global estimates on migrant workers, 2015

Esitekäännös, ILO, pakkotyön indikaattorit (2012, 2020)

Yleissopimusten uudistamisesta

Standards Review Mechanism (SRM), 2016 (kolmikantainen ryhmä)
Analysis - in the light of the European Union acquis - of ILO up to date Conventions, 2013
Cartier Working Party conclusions, 2002

ILO-neuvottelukunnan julkaisut

Toimintakertomukset ja -suunnitelmat

2021-2022
2020-2021
Kertomus 2019              Suunnitelma 2020       
2018-2019
2017-2018
2016-2017

Sopimusten ratifiointitarveselvitykset

2002
1995
1986

Työkonferenssiraportit

2021
2019 
2018 
2017 
2016