Energiatehokkuusdirektiivi ja energiatehokkuuslaki

Energiatehokkuusdirektiivillä (EU)2023/1791 säädetään EU-tason ja kansallisen tason energiatehokkuustavoitteista, kansallisesta energiansäästövelvoitteesta ja energiatehokkuuden edistämisen toimenpiteistä. 

Uudistettu energiatehokkuusdirektiivi (EU)2023/1791 tuli voimaan 10.10.2024. Aikaisempi energiatehokkuusdirektiivi (EU/27/2012) tuli voimaan 4.12.2012 ja siihen tehdyistä muutoksista säädettiin 2018 (EU)2018/2002.

Energiatehokkuusdirektiivi on toimeenpantu energiatehokkuuslailla (1429/2014), joka tuli voimaan 1.1.2015. Direktiivin toimeenpanossa tärkeä rooli on myös energiatehokkuussopimusjärjestelmällä.

Uudistetun energiatehokkuusdirektiivin toimeenpano

Euroopan komissio julkaisi 14.7.2021 osana ns. 55-valmiuspakettia ehdotuksen uudistetusta energiatehokkuusdirektiivistä. Neuvosto saavutti yleisnäkemyksen 27.6.2022. Kolmikantaneuvottelut saatiin päätökseen ja direktiivi hyväksyttiin neuvoston ja parlamentin äänestyksissä heinäkuussa 2023. Direktiivi tuli voimaan 10.10.2023. 

Kansallisen toimeenpanoon on aikaa 24 kk, eli toimeenpanon edellyttämät toimet ja lainsäädäntö on oltava voimassa 11.10.2025.

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan uudistetun energiatehokkuusdirektiivin kansallista toimeenpanoa. Työryhmä suunnittelee toimenpiteet ja valmistelee tarvittavan lainsäädännön. 

Lisätietoja: Pia Kotro ja Eriika Melkas