Energiatehokkuusdirektiivi ja energiatehokkuuslaki

Energiatehokkuusdirektiivi (EU/27/2012) tuli voimaan 4.12.2012 ja sen muutos (EU)2018/2002 24.12.2018. Energiatehokkuusdirektiivillä säädetään EU-tason ja kansallisen tason energiatehokkuustavoitteista, kansallisista energiansäästövelvoitteesta ja energiatehokkuuden edistämisen toimenpiteistä. 

Energiatehokkuusdirektiivi on toimeenpantu energiatehokkuuslailla (1429/2014), joka tuli voimaan 1.1.2015. Direktiivin toimeenpanossa tärkeä rooli on myös energiatehokkuussopimusjärjestelmällä.

Energiatehokkuusdirektiivin uudistaminen

Komissio antoi 14.7.2021 osana ns. 55-valmiuspakettia ehdotuksensa energiatehokkuusdirektiivin uudistamisesta. Linkki sivulle energiatehokkuusdirektiivin uudistaminen.

Lisätietoja: Pia Kotro ja Eriika Melkas