Energiatehokkuusdirektiivin toimeenpano

Energiatehokkuusdirektiivi (EED) tuli voimaan 4.12.2012. Se korvasi energiapalveludirektiivin (2006/32/EY) ja ns. CHP-direktiivin (Direktiivi hyötylämpöön perustuvan sähkön ja lämmön yhteistuotannon edistämisestä sisämarkkinoilla, 2004/8/EY).

 

TEM asetti 26.11.2012 työryhmän valmistelemaan energiatehokkuusdirektiivin täytäntöönpanoa ja työryhmän mietintö valmistui tammikuussa 2014. Energiatehokkuuslaki, jolla direktiivi toimeenpannaan, tuli voimaan 1.1.2015.

 

Vuoden 2017 alusta tuli voimaan laki energiatehokkuuslain muuttamisesta. Muutoksella pantiin täytäntöön energiatehokkuusdirektiivin säännökset julkisten elinten hankkimien tuotteiden, palvelujen ja rakennusten energiatehokkuusvaatimukset. Lisäksi muutoksilla vahvistettiin julkisen sektorin roolia energiatehokkaiden hankintojen edistäjänä.

 

Lisätietoja: Timo Ritonummi ja Pentti Puhakka