Energiatehokkuusdirektiivi ja energiatehokkuuslaki

Energiatehokkuusdirektiivi (EU/27/2012) tuli voimaan 4.12.2012 ja sen muutos (EU)2018/2002 tuli voimaan 24.12.2018. Energiatehokkuusdirektiivillä säädetään EU-tason ja kansallisen tason energiatehokkuustavoitteista, kansallisista energiansäästövelvoitteesta ja energiatehokkuuden edistämisen toimenpiteistä. 

Osana 55-valmiuspakettia, komissio antoi 14.7.2021 ehdotuksensa uudeksi energiatehokkuusdirektiiviksi. 

Energiatehokkuusdirektiivi on toimeenpantu energiatehokkuuslailla (1429/2014), joka tuli voimaan 1.1.2015. Direktiivin toimeenpanossa tärkeä rooli on myös energiatehokkuussopimusjärjestelmällä.
 

Lisätietoja: Pia Kotro ja Eriika Melkas