Lausuntopyynnöt valtioneuvoston Hankeikkunassa

Muut lausunnot

Lausuntopyyntö, raportointi ILO:lle ratifioiduista yleissopimuksista 

Lausuntojen määräaika on perjantai 18.6.2021.

Lisätietoja: katariina.jamsén(at)tem.fi, elli.nieminen(at)tem.fi, liisa.heinonen(at)tem.fi