Lausuntopyynnöt valtioneuvoston Hankeikkunassa

ILOn vuosiraportti ratifioimattomista, lausuntopyyntö 

TEM:n lausuntopyynnön määräaika on 8.12.2023.

Lausuntopyynnön kohteena ovat seuraava yleissopimus ja suositukset: 
- Yleissopimus nro 102, sosiaaliturvan vähimmäistaso (1952). linkki TEM/ILO-sivustolle
- Suositus nro 25, joka koskee tasa-arvoisuuden noudattamista oman maan ja vieraan maan työntekijöiden suhteen, mitä tulee työssä sattuneiden tapaturmien johdosta annettavaan korvaukseen 
- Suositus nro 121, joka koskee työvammatapauksissa myönnettäviä etuja, linkki TEM/ILO-sivustolle

Lisätietoja: katariina.jamsen(at)gov.fi