Lausuntopyynnöt valtioneuvoston Hankeikkunassa

Muut lausunnot

Lausuntopyyntö ILOn 110. Kansainvälisen työkonferenssin (ILC) standardiaiheesta vuonna 2021

Aiheena on A Framework for Quality Apprenticeships (oppisopimus)

Lausuntoa pyydetään asian käsittelyä valmistelevasta esitäytetystä kyselystä pe 27.3.2020 mennessä. ILO on jatkanut asian määräaikaa 30.6. saakka, siitä voi lausua edelleen

Lisätietoja: elli.nieminen(at)tem.fi, liisa.heinonen(at)tem.fi

Lausuntopyyntö, raportointi ILO:lle ratifioiduista yleissopimuksista 

Lausuntojen määräaika on perjantai 12.6.2020.

Lisätietoja: elli.nieminen(at)tem.fi, liisa.heinonen(at)tem.fi