Lausuntopyynnöt valtioneuvoston Hankeikkunassa

Kansainvälinen työjärjestö ILOn lausuntopyynnöt

1) ILOn lausuntopyyntö alustatalouden työehtoja koskevasta raportista: kysely mm. sääntelyinstrumentin toivotusta tasosta, asiasisällöstä ja pakollisuudesta/ohjeellisuudesta. Vastauksista laadittavaa ILOn raporttia käsitellään vuoden 2025 työkonferenssissa.
- TEM:n määräaika 3.5.2024

TEM lausuntopyyntö
ILOn kyselylomake

2) ILOn lausuntopyyntö: raportit ratifioitujen yleissopimusten soveltamisesta, artikla 22
​​​​​​​- TEM:n määräaika 31.5.2024

TEM lausuntopyyntö
ILOn kirje
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Lisätietoja Katja Peltola, [email protected]