Lausuntopyynnöt valtioneuvoston Hankeikkunassa

Muut lausunnot

Kansainvälinen työjärjestö ILOa koskevat lausuntopyynnöt

Muutosehdotukset eräisiin ILOn yleissopimuksiin ja suosituksiin, liittyy vuoden 1998 julistuksen päivitykseen 2022

- TEM:n määräaika 17.2.2023

ILOn raportti: suojelu biologisilta vaaroilta, ensimmäinen käsittely vuoden 2024 konferenssissa

- TEM:n määräaika 3.3.2023.

Lisätietoja Katariina Jämsen, [email protected]