Lausuntopyynnöt valtioneuvoston Hankeikkunassa

Muut lausunnot

Ilmoitus EU:n alue- ja rakennepoliittisen toimenpideohjelman (rakennerahasto-ohjelman) valmistelun ja siihen liittyvän ympäristöarvioinnin aloittamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö on aloittanut yhdessä alueellisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa tulevaa ohjelmakautta 2021-2027 koskevan Suomen (pl. Ahvenanmaa) EU-osarahoitteisen rakennerahasto-ohjelman valmistelun. Yleisöllä on mahdollisuus esittää mielipiteitä ohjelmakokonaisuuden ja sen ympäristöarvioinnissa laadittavan ympäristöselostuksen lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta 31.12.2019 mennessä.

RR 21-27 kuulutus

Lausuntopyyntö, raportointi ILOlle ratifioimattomista yleissopimuksista ja suosituksista

Lausuntoja pyydetään

  • suosituksesta nro 157: sairaanhoitohenkilöstön työ sekä työ- ja elinolot sekä 
  • suosituksesta nro 201: kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoinen työ.

Lausuntojen määräaika on ma 6.1.2020.

Lisätietoja: elli.nieminen(at)tem.fi

Lausuntopyyntö

Raportointilomake

ILOn kirje