Yritystukien tutkimusjaosto

Yritystukien tutkimusjaosto on lakkautettu 5.4.2024 valtioneuvoston asetuksella.

Yritystukien tutkimusjaosto tuotti informaatiota yritystukijärjestelmän kehittymisestä sekä edisti vaikuttavuuden arvioinnin laatua ja tutkimuksen hyödyntämistä politiikanteossa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa. Tutkimusjaosto perustettiin vuonna 2019.  

Riippumaton yritystukien tutkimusjaosto toimi työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä (VNa 4/2019). Lisätietoja tutkimusjaostosta ja sen toiminnasta löytyy jaoston hankesivuilta.  

Tehtävät ja toiminta

Tutkimusjaoston tehtävänä oli valtioneuvoston asetuksen mukaan arvioida yritystukijärjestelmää ja erityisesti:

  • laatia vuosittain arvio yritystukijärjestelmän kehittymisestä;
  • kehittää vaikuttavuuden tutkimusmetodologiaa;
  • tehdä riippumattomia arvioita yritystuista.

Tutkimusjaosto pyrki vahvistamaan systemaattisesti yritystukien vaikutuksia koskevaa tietoperustaa.

Tutkimusjaosto tilasi ja hyödynsi ulkopuolista tutkimusta työssään, mutta myös jaoston jäsenet osallistuivat arviointi- ja analyysityöhön. Tutkimusjaostolle oli varattu määrärahoja ulkopuolisen tutkimuksen teettämiseen.

Tutkimusjaostolla oli asioiden valmistelua ja toimeenpanoa varten sihteeri.

Tutkimusjaoston kokoonpanot 

1.4.2023-5.4.2024  
1.4.2019-31.3.2023 

Tutkimusjaoston raportit

Yritystukien tutkimusjaoston vuosiraportti 2023  
Yritystukien tutkimusjaoston vuosiraportti 2022    
Yritystukien tutkimusjaoston vuosiraportti 2021   
Yritystukien tutkimusjaoston vuosiraportti 2020  

Tutkimusjaoston taustaraportit