Yritystukien tutkimusjaosto

Yritystukien tutkimusjaosto tuottaa informaatiota yritystukijärjestelmän kehittymisestä sekä edistää vaikuttavuuden arvioinnin laatua ja tutkimuksen hyödyntämistä politiikanteossa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa. Tutkimusjaosto perustettiin vuonna 2019.  

Riippumaton yritystukien tutkimusjaosto toimii työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä (VNa 4/2019). Lisätietoja tutkimusjaostosta ja sen toiminnasta löytyy jaoston hankesivuilta.  

Tehtävät ja toiminta

Tutkimusjaoston tehtävänä on valtioneuvoston asetuksen mukaan arvioida yritystukijärjestelmää ja erityisesti:

  • laatia vuosittain arvio yritystukijärjestelmän kehittymisestä;
  • kehittää vaikuttavuuden tutkimusmetodologiaa;
  • tehdä riippumattomia arvioita yritystuista.

Tutkimusjaosto pyrkii vahvistamaan systemaattisesti yritystukien vaikutuksia koskevaa tietoperustaa.

Tutkimusjaosto voi tilata ja hyödyntää ulkopuolista tutkimusta työssään, mutta myös jaoston jäsenet osallistuvat arviointi- ja analyysityöhön. Tutkimusjaostolle on varattu määrärahoja ulkopuolisen tutkimuksen teettämiseen.

Tutkimusjaostolla on asioiden valmistelua ja toimeenpanoa varten sihteeri.

Tutkimusjaoston kokoonpano 2023-2027

Toimikaudella 1.4.2023-31.3.2027 tutkimusjaostoon kuuluvat puheenjohtaja Heli Koski Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlasta ja neljä muuta muuta jäsentä, jotka ovat professorit Timo Kuosmanen (Turun yliopisto), Minna Martikainen (Vaasan yliopisto), Topi Miettinen (Svenska Handelshögsskolan Hanken) ja Hannu Vartiainen (Helsingin yliopisto).

Jaoston jäsenet edustavat taloustieteen asiantuntemusta. Puheenjohtaja ja jäsenet valitaan neljän vuoden toimikaudeksi.

Aiemmat kokoonpanot

1.4.2019-31.3.2023   

Tutkimusjaoston raportit

Yritystukien tutkimusjaoston vuosiraportti 2023  
Yritystukien tutkimusjaoston vuosiraportti 2022    
Yritystukien tutkimusjaoston vuosiraportti 2021   
Yritystukien tutkimusjaoston vuosiraportti 2020  

Tutkimusjaoston taustaraportit

Lisätietoja:

Anne Rothovius
Työ- ja elinkeinoministeriö
Johtava asiantuntija
anne.rothovius(at)gov.fi
+358 29 506 3532  

Puheenjohtaja
Heli Koski
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla
Tutkimusjohtaja
heli.koski(at)etla.fi 
+358 50 466 3214