Yritystukien tutkimusjaosto

Yritystukien tutkimusjaosto tuottaa informaatiota yritystukijärjestelmän kehittymisestä sekä edistää vaikuttavuuden arvioinnin laatua ja tutkimuksen hyödyntämistä politiikanteossa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa. Tutkimusjaosto perustettiin vuonna 2019.

Riippumaton yritystukien tutkimusjaosto toimii työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä (VNa 4/2019). Lisätietoja tutkimusjaostosta ja sen toiminnasta löytyy jaoston hankesivuilta.

Tehtävät ja toiminta

Tutkimusjaoston tehtävänä on valtioneuvoston asetuksen mukaan arvioida yritystukijärjestelmää ja erityisesti:

  • laatia vuosittain arvio yritystukijärjestelmän kehittymisestä;
  • kehittää vaikuttavuuden tutkimusmetodologiaa;
  • tehdä riippumattomia arvioita yritystuista.

Tutkimusjaosto pyrkii vahvistamaan systemaattisesti yritystukien vaikutuksia koskevaa tietoperustaa.

Yritystukien tutkimusjaoston ensimmäinen vuosittainen raportti on julkaistu 3.4.2020.

Tutkimusjaosto voi tilata ja hyödyntää ulkopuolista tutkimusta työssään, mutta myös jaoston jäsenet osallistuvat arviointi- ja analyysityöhön. Tutkimusjaostolle on varattu määrärahoja ulkopuolisen tutkimuksen teettämiseen.

Tutkimusjaostolla on asioiden valmistelua ja toimeenpanoa varten sihteeri.

Tutkimusjaoston kokoonpano 2019-2023

Toimikaudella 1.4.2019-31.3.2023 tutkimusjaostoon kuuluvat puheenjohtaja Seija Ilmakunnas ja neljä muuta jäsentä, jotka ovat prof. Minna Martikainen (Hanken), prof. Mikko Puhakka (Oulun yliopisto), prof. Hannu Salonen (Turun yliopisto) sekä varapuheenjohtaja prof. Rune Stenbacka (Hanken). Jaoston jäsenet edustavat taloustieteen asiantuntemusta. Puheenjohtaja ja jäsenet valitaan neljän vuoden toimikaudeksi.

Tutkimusjaoston taustaraportit

Marita Laukkanen (VATT)
Energian tuotantoon ja energian käyttöön liittyvät yritystuet, taustaraportti Yritystukien tutkimusjaoston raporttia 2020 varten

Lisätietoja:

Jaoston sihteeri
Rasmus Reinikainen
Työ- ja elinkeinoministeriö
Erityisasiantuntija
rasmus.reinikainen(at)tem.fi
+358295047113

Puheenjohtaja
Seija Ilmakunnas
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Työelämäprofessori
seija.ilmakunnas(at)gmail.com
+358503629270