Hyppää sisältöön

Energia

Energiapolitiikassa työ- ja elinkeinoministeriön keskeiset tavoitteet ovat energian saatavuuden turvaaminen ja puhtaan energian mahdollisuuksien hyödyntäminen. Energiahuollon varmistaminen on yksi talouskasvun edellytyksistä. TEM:n tehtäviä ovat energiamarkkinoiden ja toimitusvarmuuden kehittäminen, uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden edistäminen sekä ydinenergian sääntely. Ministeriölle kuuluu myös päästökaupan toimeenpano sekä ilmastopolitiikan kansallisen valmistelun ja toimeenpanon yhteensovittaminen.