Energia

Energiapolitiikan tavoitteena on edetä johdonmukaisesti kohti kestävää ilmastoneutraalia yhteiskuntaa kasvun mahdollisuudet hyödyntäen. Energiahuollon varmistaminen on yksi talouskasvun edellytyksistä. TEM:n tehtäviä ovat energiamarkkinoiden ja toimitusvarmuuden kehittäminen, uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden edistäminen sekä ydinenergian sääntely. Ministeriölle kuuluu myös päästökaupan toimeenpano sekä ilmastopolitiikan kansallisen valmistelun ja toimeenpanon yhteensovittaminen.