Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitus

Julkisella tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksella kannustetaan yrityksiä, tutkimusorganisaatioita ja julkisia palvelujen tuottajia elinkeinoelämän ja yhteiskunnan rohkeaa uudistumista sekä talouskasvua tukevaan TKI-toimintaan.

Business Finland kanavoi julkista TKI-rahoitusta

Innovaatiorahoituskeskus Business Finland kanavoi julkista tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitusta (TKI) elinkeinoelämän uudistumista nopeuttaviin, riskipitoisiin hankkeisiin. Business Finlandin rahoitus rohkaisee uudistumiseen ja kasvuun.

Rahoitus on avustusta tai lainaa. Sitä voivat hakea yritykset, tutkimusorganisaatiot ja julkisten palvelujen tuottajat. Tärkeä kohderyhmä on kansainvälistymisestä kasvua hakevat pienet ja keskisuuret innovatiiviset yritykset.

Rahoitusta tarjotaan tutkimukseen, tuotekehitykseen, liiketoiminnan kehittämiseen sekä rohkeisiin kokeiluihin.

Tutkimuslaitoksille rahoitusta voidaan myöntää tutkimukseen, jossa syntyy elinkeinoelämän ja yhteiskunnan uudistumisen kannalta merkittävää osaamista. Julkisten palvelujen tarjoajat voivat hakea tutkimus- ja kehitysrahoitusta palvelujen kehittämiseen, organisaation johtamisen kehittämiseen ja innovatiivisten julkisten hankintojen toteuttamiseen.

Vuonna 2014 perustettu Business Finland Venture Capital Oy sijoittaa alkuvaiheen yrityksiin sijoittaviin rahastoihin. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa ja monipuolistaa alkuvaiheen yritysten rahoitustarjontaa Suomessa.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa Business Finlandin ohjauksesta sekä sen toimintaa ja rahoitusta koskevan lainsäädännön valmistelusta.

Lisätietoja:

Liisa Lundelin-Nuortio