Tarkkailu ja todentaminen

Päästökaupan päästöjen tarkkailusta ja raportoinnista sekä todentamisesta ja todentajien akkreditoinnista säädetään komission asetuksilla.

Työ- ja elinkeinoministeriö antaa kansalliset asetukset tarkkailusta ja todentamisesta.

Päästökauppajärjestelmään kuuluvilla laitoksilla tulee olla toimivaltaisen viranomaisen myöntämä kasvihuonekaasujen päästölupa sekä päästöjen tarkkailusuunnitelma. Suomessa kansallinen päästökauppaviranomainen on Energiavirasto. Lupaan liittyy päästöjen seuranta- ja raportointivelvoitteita sekä velvoite palauttaa vuosittain Energiavirastolle päästöoikeusmäärä, joka vastaa laitoksen edellisen kalenterivuoden päästöjä. Yksi päästöoikeus vastaa yhtä hiilidioksiditonnia. 

Päästöihin ja ilmaisjaon myöntämiseen liittyvien tietojen tulee olla kolmannen osapuolen, todentajan varmentamia. 

Lisätietoja: Eleonoora Eilittä,  Valtteri Härmälä