Tarkkailu ja todentaminen

Päästökaupan päästöjen tarkkailusta ja raportoinnista sekä todentamisesta ja todentajien akkreditoinnista säädetään komission asetuksilla.

Työ- ja elinkeinoministeriö on antanut päästökauppakautta 2013—2020 koskevat kansalliset asetukset tarkkailusta ja todentamisesta. Seuraavaa päästökauppakautta koskevat ministeriön asetukset tullaan antamaan ennen kauden alkua.

Energiavirasto toimii Suomen kansallisena päästökauppaviranomaisena. Päästökauppaviranomaisen tehtäviin kuuluu mm. päästölupien myöntäminen, päästökaupparekisterin ylläpitäminen, päästökaupasta johtuvien velvoitteiden valvominen ja päästökauppatodentajien hyväksyminen.

Ilmaisjako ja todentaminen

Päästökauppakaudella 2013—2020 laitoksen toimintaan, kapasiteettiin tai tuotantotasoon kohdistuvien muutosten tiedot täytyy todentaa ja ilmoittaa työ- ja elinkeinoministeriölle. Samoin uusien osallistujien hakiessa ilmaisjakoa täytyy tiedot todentaa.

Päästökauppalain (311/2011) nojalla on annettu seuraavat asetukset ilmaisjakoa varten annettavien tietojen todentamisesta:

  • Valtioneuvoston asetus laitosten toimintaan, kapasiteettiin tai tuotantotasoon kohdistuvien muutosten ilmoittamisesta ja tietojen todentamisesta päästökauppakaudella 2013—2020 (591/2012)
  • Työ- ja elinkeinoministeriön asetus päästökaupan uusista osallistujista päästökauppakaudella 2013—2020 (598/2012)

Päästökauppakaudella 2021—2030 ilmaisjakohakemuksen yhteydessä toimitettavat tiedot on todennettava. Lisäksi ilmaisjakoa hakeneen toiminnanharjoittajan on vuosittain toimitettava Energiavirastolle todennetut tiedot laitoksen toiminnasta.

Lisätietoja

Juhani Tirkkonen