Yritysten kansainvälistymisen edistämisellä vauhtia talouskasvuun

Pieniä lippuja kartassa maiden kohdalla

Vienti ja kansainvälistyminen ovat tärkeitä edellytyksiä suomalaisyritysten ja Suomen talouden kasvulle. Osana innovaatio- ja elinkeinopolitiikkaa työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) edistää ja tukee yritysten kestävää kasvua ja kansainvälistymistä. Tavoitteena on edistää Suomessa toimivien yritysten vientiä ja kansainvälistymistä, turvata yritysten markkinoillepääsy sekä parantaa yritysten kilpailukykyä keskeisillä vientimarkkinoilla.      

Yritysten kansainvälistymistä tukevan yhteistyön painopisteet ovat erityisesti kehittyvissä kasvutalouksissa. Ministeriöllä on useiden maiden kanssa sopimusrakenteita ja työryhmiä, joiden tavoitteena on auttaa suomalaisyrityksiä luomaan suhteita ko. maiden elinkeinoelämään, viranomaisiin sekä hallinnon organisaatioihin. Yhteyksiä ja toimintaa kehitetään kysynnän ja yritysten tarpeiden mukaan yhdessä Team Finland -verkoston kanssa.  
 
Team Finland -verkoston palvelut kattavat yritysten kansainvälistymisen ja viennin tukipalvelut, ulkomaisten investointien sekä matkailun edistämisen, ja sen ydintoimijoita ovat TEM:in lisäksi Business Finland, Finnvera ja ELY-keskukset sekä ulkoministeriö. Team Finland -verkoston palvelut sisältävät neuvontaa, verkostoitumista, koulutusta sekä kehittämis- ja rahoituspalveluja.      

Lisätietoja:

Mari Hakkarainen