Yritysten kansainvälistymisen edistämisellä vauhtia talouskasvuun

Yritysten kansainvälistymisen edistämisen tavoitteena on kestävän talouskasvun vahvistaminen uusien työpaikkojen luomiseksi sekä yritysten liikevaihdon ja viennin kasvattamiseksi.

Toiminnan laajentaminen Suomen rajojen ulkopuolelle tuo yritykselle lisää mahdollisuuksia ja moninkertaistaa yrityksen kasvun. Kansainvälistymällä haetaan uusia asiakkaita ja markkinoita, kilpailukykyisiä teknologioita ja liiketoimintamalleja, tavaran ja palvelujen toimittajia sekä pääomia ja sijoituksia.

Osana innovaatio- ja elinkeinopolitiikkaa työ- ja elinkeinoministeriö edistää ja tukee yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. TEM on osa Team Finland -verkostoa, jonka palvelut kattavat yritysten kansainvälistymisen ja viennin tukipalvelut, ulkomaisten investointien sekä matkailun edistämisen, ja sen jäseniä ovat mm. Business FinlandFinnvera ja ELY-keskukset. Team Finland -verkoston palvelut sisältävät neuvontaa, verkostoitumista, koulutusta sekä kehittämis- ja rahoituspalveluja.   

Lisätietoja:

Mari Hakkarainen