Yritysten kansainvälistymisen edistämisellä vauhtia talouskasvuun

Yritysten kansainvälistymisen edistämisen tavoitteena on kestävän talouskasvun vahvistaminen uusien työpaikkojen luomiseksi sekä yritysten liikevaihdon ja viennin kasvattamiseksi.

Yritysten tavoitellessa kasvua, toiminnan laajentaminen Suomen rajojen ulkopuolelle on välttämätöntä hyvin varhaisessa vaiheessa. Kansainvälistymällä haetaan uusia asiakkaita ja markkinoita, kilpailukykyisiä teknologioita ja liiketoimintamalleja, tavaran ja palvelujen toimittajia sekä pääomia ja sijoituksia.

Osana innovaatio- ja elinkeinopolitiikkaa työ- ja elinkeinoministeriö edistää ja tukee yritysten kansainvälistymiskehitystä osana Team Finland -verkostoa. TEM:in sekä mm. Business FinlandinFinnveran ja ELY-keskusten palvelut kattavat yritysten kansainvälistymisen ja viennin tukipalvelut, ulkomaisten investointien sekä matkailun edistämisen. Team Finland -verkoston palvelut sisältävät neuvontaa, verkostoitumista, koulutusta sekä kehittämis- ja rahoituspalveluja.

Lisätietoja:

Mari Hakkarainen