Kotoutumista edistävä politiikka edistää maahanmuuttajien osallisuutta

Kotoutumista edistävä politiikka tukee maahanmuuttajien työllistymistä sekä yhteiskunnallista yhteenkuuluvuutta ja kotoutumisen kaksisuuntaisuutta. Kotoutumista edistävällä politiikalla tuetaan maahanmuuttajien osallisuutta kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla.

Kotoutumista edistävän politiikan painopisteitä ovat

  • maahanmuuttajaperheiden tukeminen,
  • aikuisten maahanmuuttajien työllistymisen edistäminen,
  • maahanmuuttajien kuntalaiseksi asettuminen,
  • kansainvälistä suojelua saavien sujuva ja hallittu ohjautuminen kuntiin,
  • valtion ja kuntien hyvä yhteistyö sekä
  • kansalaisyhteiskunnan kytkeminen mukaan kotoutumista edistävään työhön.

Onnistunut kotoutumista edistävä politiikka syntyy yhteistyöllä

Onnistunut kotoutumista edistävä politiikka edellyttää kaikkien hallinnonalojen sitoutumista yhdenvertaisuuteen, syrjimättömyyteen ja rasismin ehkäisyyn sekä myönteisen asenneilmapiirin edistämiseen.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa kotoutumisen edistämiseen liittyvien asioiden valmistelusta Suomessa. Kotoutumisasioista vastaavana ministerinä toimii työministeri.

Lue lisää: kotoutuminen.fi

Lisätietoja: Sonja Hämäläinen