Kotouttamispolitiikka edistää maahanmuuttajien osallisuutta

Kotouttamispolitiikka tukee maahanmuuttajien työllistymistä sekä yhteiskunnallista yhteenkuuluvuutta ja kotoutumisen kaksisuuntaisuutta. Kotoutumispolitiikka edistää maahanmuuttajien osallisuutta kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla.

Kotouttamispolitiikan painopisteitä ovat

  • maahanmuuttajaperheiden tukeminen,
  • aikuisten maahanmuuttajien työllistymisen edistäminen,
  • maahanmuuttajien kuntalaiseksi asettuminen,
  • kansainvälistä suojelua saavien sujuva ja hallittu ohjautuminen kuntiin,
  • valtion ja kuntien hyvä yhteistyö sekä
  • kansalaisyhteiskunnan kytkeminen mukaan kotouttamistyöhön.

Onnistunut kotouttamispolitiikka syntyy yhteistyöllä

Onnistunut kotouttamispolitiikka edellyttää kaikkien hallinnonalojen sitoutumista yhdenvertaisuuteen, syrjimättömyyteen ja rasismin ehkäisyyn sekä myönteisen asenneilmapiirin edistämiseen.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa kotouttamiseen liittyvien asioiden valmistelusta Suomessa. Kotouttamisasioista vastaavana ministerinä toimii työministeri.

Lue lisää

kotoutuminen.fi

Lisätietoja: Sonja Hämäläinen